پرستاران کرمانشاه؛
بخشنامه دوره آموزشى لغو شد!
لیلا احمدی

به دنبال اعتراضات مکرر، تومار نویسی و پافشاری پرستاران کرمانشاه بر خواسته هایشان و همچنین اوضاع متشنج و ملتهب بیمارستانها و مراکز درمانی٬ در هفته گذشته بخشنامه ای که به امضای نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که بر اساس آن اعلام نموده بود: در صورت شرکت در کلاسها و دوره های آموزشی پرستاران باید از مرخصی استحقاقی سالیانه خود استفاده نمایند و برای مدت کوتاهی هم اجرا شده بود٬ در یک عقب نشینی مفتضحانه از جانب مسئولین دانشگاه علوم پزشکی عملا لغو گردید.

لازم به ذکر است که علیرغم حضور و شرکت پرستاران دراین کلاسها و دوره های آموزشی٬ هیچگونه پیگیری و بازخواستی برای استفاده از مرخصی های شخصی و استحقاقی انجا م نشد!

با اين حال و عليرغم اين عقب نشينى نورى زاد٬ خواسته های اساسى پرستاران همچنان پادرهوا مانده و کشمکش و جدال بین حکومت اسلامی سرمایه داران و پرستاران در جریان است   .

17/11/87