پرستاران کرمانشاه !
یا رسیدگی به خواستهایمان یا اعتصاب!

بنا به خبر دريافتى٬ به دنبال اوضاع نابسامان و پرتشنج بیمارستانها و مراکز درمانی کرمانشاه و عدم پاسخگویی و رسیدگی حکومت اسلامی سرمایه داران به خواستهای پرسنل بخش درمان٬ پرستاران کرمانشاه تهدید به اعتصاب و تجمع نمودند.

در 20 روز گذشته طوماری که به امضای پرستاران بیمارستانهای کرمانشاه رسیده بود برای نوری زاد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال و طی آن درخواست شده بود به خواستها و مشکلات مالی پرستاران رسیدگی شود که البته از جانب نوری زاد نه تنها پاسخی داده نشد بلکه فشارهای کاری و مالی بیشتری را به پرستاران تحمیل نمودند. هم اکنون تومار اعتراضی دیگری از جانب پرستاران مبنی بر پافشاری بیشتر بر خواستهایشان تهیه شده و دست به دست بین پرسنل میچرخد و در حال جمع آوری امضاست. در این تومار اعتراضی آمده است ما پرستاران مصرانه خواهان رسیدگی و دستیابی به حقوق پایمال شده مان هستیم و تا تحقق خواستهای خود تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم آمد. مهمترین بندهای تومار اعتراضی به قرار زیر است:

1- اختلاف و شکاف طبقاتی حاد از نظر مالی بین پرستارانی که شبانه روزی به کار طاقت فرسا و سخت مشغولند با مدیران ارشد و پزشکان متخصص باید برچیده شود.

2- عدم دریافت حق لباس از آغاز سال 1387 تاکنون از بابت هر6 ماه 30هزار تومان.

3- عدم دریافت جیره نقدی سالیانه برای هر یک از پرستاران به مبلغ 80 هزار تومان مربوط به سال 1387.

4- عدم پرداخت مبالغ و دستمزد اضافه کاری بیش از 2500 نفر از پرستاران مربوط به ماههای مهر، آبان، آذر و دیماه 1387.

5- افزایش خود سرانه ساعت کار پرستاران از 35 ساعت به 44 ساعت.

6- کسر 4% از ضریب کارکنان ارشد و کاهش دستمزدها.

7- آموزش ضمن خدمت پرسنل باید مانند سابق همچنان بخشی از ساعت کاری و جز کار پرستاران دیده و محاسبه شود. هیچ پرستاری بدلیل شرکت در کلاس و دوره های آموزشی نباید از مرخصی سالیانه اش که به خود و خانواده اش تعلق دارد استفاده نماید.

8- یک روز استراحت کاری در هفته برای آن دسته پرستارانی که سابقه کارشان بالای 18 سال است بایستی بمانند گذشته رعایت و اجرا شود .
9- ما پرستاران بر دستیابی به خواستهای ابتدایی و برحق و انسانی خود جدی و مصمم بوده و در صورت عدم رسیدگی و دریافت جواب مناسب در محوطه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دست به اعتصاب و تجمع خواهیم زد.

پرستاران معترض اعلام داشته اند طی چند روز آینده که کار جمع آوری و تهیه این تومار به پایان رسد رونوشت آن را نیز برای غفوری استاندار کرمانشاه، دفتر احمدی نژاد، لنکرانی وزیر بهداشت و درمان، سازمان نظام پرستاری و دیگر مراکز حکومت اسلامی سرمایه داران ارسال خواهند نمود.

پرستاران شريف و زحمتکش!
تجارب يکسال گذشته نشان ميدهد که مسئولين مفتخور دولتى به تومار و امضاى صرف وقعى نميگذارند. اما وقتى اراده متحد شما را ميبينند عجز و لابه شان شروع ميشود. آنها تلاش ميکنند با تقسيمات مختلف استخدامى و دسته بندى کردن شما کارگران و کارکنان شريف بيمارستانها ايجاد تفرقه کنند و ازاين مجرا سياستهاى ارتجاعى شان را پيش ببرند. اين سياست در تمام مراکز درمانى از انديمشک تا تهران و کرمانشاه بچشم ميخورد. اتحاد کنونى بين پرستاران را بايد بمراتب تقويت کرد و مثل تنى واحد عليه اين دزدان و کلاهبرداران حرفه اى بميدان آمد. ضامن پيروزى شما تنها اتحاد و قدرت متشکل شماست. به وعده و وعيدها توجهى نکنيد. اسير سياست سردوانى و فرسايشى نشويد. در مقابل زورگوئى آنها قدرتان را بميدان بياوريد. هر وقتى طبقه ما گوشه اى از قدرت و اتحادش را نشان ميدهد٬ سرمايه داران راهى جز عقب نشينى ندارند.

حزب٬ پرستاران را به اتحاد وسيعتر٬ اعتصابات اخطارى٬ و اعتراض دسته جمعى دعوت ميکند. دخيل کردن همه کارکنان و پرستاران و تشکيل مجامع عمومى منظم ضامن تقويت اتحاد وسيعتر است. اين اتحاد بايد کل مراکز درمانى استان را درنوردد. حزب٬ ضمن حمايت از خواستهاى برحق پرستاران براى تلاش و مبارزه آنها آرزوى موفقيت ميکند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٣ بهمن ١٣٨٧ – ٢٢ ژانويه ٢٠٠٩