اجازه ندهیم بربریت بر جامعه حکمفرما شود !
رژیم صد هزار اعدام در فاصله 2 روز 19 نقر را در با طناب دار حلق آویز کرد!

خبرگزاریهای وابسته به رژیم اواخر دی ماه خبر اجرای حکم اعدام دسته جمعی 10 نفر از زندان اوین را پخش کردند. امروز چهارشنبه 2 بهمن خبر حلق آویز کردن آن 10 نفر در زندان اوین همراه با  اعدام جان محمد محمدی و رضا محمدی در زندان اصفهان و 1 نفر در زندان کرج و 6 نفر در زندان یزد به جهان مخابره شد .

رژیم  اسلامی هر روز دست به جنایتی تازه می زند. روز پنجم دیماه سه نفر را در شهر مشهد سنگسار کردند. خوشبختانه یکی از این سه تن توانست خود را از گودال بیرون کشد و از مرگ نجات پیدا کند .

رژیم اسلامی علیرغم اعتراضات گسترده بین المللی و تلاش‌های فعالان علیه اعدام و سنگسار در سراسر جهان، طی 10 ماه از سال 87 بیش از 350 نفر را اعدام کرده است و طی سال 85 تا 86 سه نفر را در شهر مشهد و قزوین سنگسار نموده است. در پاسخ به فشارهای شدید بین المللی برای لغو حکم سنگسار، جواد لاریجانی با وقاحت کامل اعلام کرد: "حكم سنگسار را اجرا میكنيم خجالت هم نميكشيم !"

عاملان و آمران این حکومت جنایتکار نه تنها خجالت نمی کشند بلکه در تدارک سنگسار 2 نفر به نامهای گیلان محمدی و غلامعلی اسکندی هستند .

مردم آزادیخواه!
باید جلوی اینگونه جنایات سازمانیافته دولتی را گرفت. در بسیاری از موارد نشان داده شده است که اقدامات و اعتراضات جهانی تأثیر خود را داشته و جلوی تعدادی از اعدامها و سنگسارها گرفته شده است. احکام اعدام، اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار یک جنایت ضد بشری و قرون وسطایی است و باید فورا ملغی شود. سازمان آزادی زن با تمام قوا برای لغو این جنایت قانونى و لغو حکم اعدام مبارزه میکند و کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب را فرا میخواند که علیه این بربريسم اسلامى اعتراض کنند. در حال حاضر تعداد نامعلومی انسان در سیاهچال ها و زندانهای رژیم اسلامی  در انتظار سنگسار، عملا به یک مرگ تدریجی محکوم شده اند. باید به اين رفتار وحشيانه و قرون وسطايي رژیم اسلامي پایان داد .

سنگسار یک جنایت شنیع و ضد انسانی است. اعدام قتل عمد دولتی است. براى لغو فورى اعدام و سنگسار متحد شويم!

سازمان آزادی زن
www.azadiza.net
21ژانویه 2009