چند همسرى

هما ارجمند

بنا بر ادعای یك فعال اجتماعی چند همسری در دایره مسلمانان صورت میگیرد.
این مددكار اجتماعی امیدوار است قضیه ایالت بریتش كلمبیا روشنی بیشتری بر مسئله چند همسری بعنوان یكی از نمادهای اسلام سیاسی بیافكند.
نوشته لین سین

ناشنال پست
٩ ژانویه ۲٠٠٩

"امیدوارم یك روزی كسی كه چند همسری را مرتكب میشود با زندان مواجهه شود". این را هما ارجمند مشاور مددكار اجتماعی در تورنتو میگوید.
در زمانی كه در مقیاس وسیع چند همسری در جامعه Bountiful ایلات بریتش كلمبیا فكوس بحث است هما ارجمند فعال اجتماعی قدیمی كانادا معتقد است چند همسری در میان اقلیتی از مسلمانان در كانادا صورت میگیرد.
هما ارجمند فعال مقیم تورنتو، كسی كه بر علیه دادگاههای شرعی خانوادگی كمپین سازمان داد میگوید امیدوارم كه در پرتو قضیه Bountiful در مورد چند همسریهای دیگری كه صورت میگیرد تحقیق شود.
در رابطه با جریان Bountiful   وینستون بلاك مور، ۵۲ ساله و جیمز اولیر ۴۴ ساله دو تن از رهبران مذهبی بریده از فرقه مورمونها  روز سه شنبه به جرم ارتكاب به چند همسری بر اساس قوانین جنائی توسط پلیس ملی كانادا، آر سی ام پی دستگیر شده اند.
هما ارجمند میگوید با رشد اسلام "بنیادگرا" در سالهای اخیر در میان اسلامیها چند همسری رواج بیشتری یافته است. روز گذشته  او در یك  مصاحبه تلفنی در تورنتو به این اشاره كرد كه "چند همسری پرچم اسلام سیاسی است". او در این مصاحبه اضافه كرد این مسئله بخصوص در نسل جوان بیشتر صورت میگیرد.
كیس اخیری كه در تورنتو خانم ارجمند در آن درگیر بوده، موردی بود كه مادری در رابطه با این كه دخترش به همسری مرد متاهیل درآمده بود، مسئله داشت و خواهان راه حلی بود.
قران، كتاب مقدس اسلام چند همسری را مجاز دانسته، ولی آن را جز شرایط دین قرار نداده است. اسلام به مردان اجازه میدهد تا چهار همسر داشته باشند ولی شرایط سختی از جمله  توانایی مالی را گذاشته است .
محمد رشید، امام مسجد ریچموند در بریتش كلمبیا، میگوید " اسلام تك همسری را توصیه میكند ولی بعنوان راه حل معضلات مشخصی چند همسری را مجاز میداند." از جمله در شرایطی كه زن اول نمیتواند بچه دار شود و یا زمانی كه زن بخاطر شرایط جسمی و یا روحی قادر نباشد با شوهرش همبستر شود. آقای رشید و عزیز خاكی رئیس فدراسیون مسلمانان كانادا میگویند تا حال با مسلمانانی كه چند همسر داشته باشند در ایالت بریتش كلمبیا برخورد نكرده اند.
آقای خاكی میگوید " من سفرهای زیادی در كانادا داشته ام ولی با مسلمانای كه به چند همسری مبادرت كرده باشند برخورد نكرده ام.
این دو رهبر به جامعه مسلمانان میگویند باید قوانین كانادا كه چند همسری را غیر قانونی كرده است احترام بگذارند. هر چند كه آماری مبنتی بر این كه چند نفر به چند همسری مبادرت كرده اند وجود ندارد ولی هما ارجمند معتقد است كیسهای زیادی وجود دارد.
در تورنتو، جایی كه ایشان به عنوان مددكار اجتماعی برای زنان مورد خشونت واقع شده كار میكند، در سال گذشته با دو مورد چند همسری درگیر بوده است.
در ماه مه سال پیش علی هندو امام معروف تورنتو در یك مصاحبه با روزنامه تورنتو استار گفت در پنج سال گذشته ۳٠ مورد عقد چند همسری را جاری كرده است.
بر اساس آمار ۲٠٠۱ حدود ۲ درصد از جمعیت كانادا اسلام را پیش (پراكتیس) میكنند.   
***