ایران خودرو!
اعتراضات کارگری، اخراج کارگران

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از دو هفته درگیری و کشمکش بین کارفرما و کارگران٬ در چند روز گذشته ١٣ نفر از کارگران سایت یک ایتکو پرس ایران خودرو از کار اخراج شدند. عوامل سرمایه داری و حکومت اسلامی از دو هفته پیش به کارگران سایت یک ایتکو پرس اعلام کرده بودند هر کارگر در هر شیفت کاری بجای تحویل ٣٠٠ قطعه کار پرس منبعد بایستی ۵٠٠ قطعه کار را در همان مدت و زمان کاری تحویل دهد! البته در قبال این افزایش شدت و فشار کار و استثمار وحشيانه مبلغی به دستمزد و اضافه کاری کارگران افزوده نميگرديد.

طی دو هفته گذشته سایت یک ایتکو پرس صحنه مقابله و مخالفت کارگران در مقابل این اقدام ضد کارگری و وحشیانه سرمایه داری و مزدورانش برای کسب سود بیشتر بوده است. مقاومت و اعتراض کارگران مانند هميشه کارفرمايان را به روش پرونده سازى و شناسائى "اخلال گران" هدايت کرد. در چند روز اخیر با تبانی بلوری مدیر تولید و چهره منفور ضد کارگری با دادفر مدیر کل ایتکوپرس و عوامل حراست٬ ١٣ نفر از کارگران معترض و سرشناس را که هر یک بین ٣ الى ۴ سال سابقه کار دارند دست نشان کردند و حکم اخراج این کارگران را صادر و اجرا نمودند! بلوری با وقاحت ويژه کارفرما جماعت به کارگران اخراجی گفته است: "شما نظم اینجا را به هم میزنید، شما برای دیگر کارگران الگوی خوبی نیستید٬ اگر اینجا بمانید کارگران کار نمی کنند٬ ما احتیاج به نظم و تولید بیشتر داریم"!

در حال حاضر جو اعتراض و مخالفت در میان کارگران به شدت بالاست. در ايران خودرو بويژه مرتبا کارگران قديمى تر را به بهانه هاى مختلف از کار اخراج و نيروهاى جديدتر را از طريق شرکتهاى پيمانى همدست شان استخدام ميکنند. اين روشى است که کارگر را ساکت نگه دارند و دريچه هاى اعتراض و اعتصاب را در مقابل زورگوئى و اsتثمار وحشيانه مسدود کنند. اين سياست درعين حال در هر مرحله راه را براى اعمال شرايط کاری به مراتب سخت تر و بدتر هموار و در متن فقر و بيکارى و گرسنگى بسادگى به کارگران جدید تحمیل ميکند.

از طرف ديگر بنا به اخبارى موثق٬ طی تبانی پنهانی و زد و بندی که بین مسئولان ایتکو پرس و یکی از شرکتهای دولتی کاریابی در کرج انجام شده٬ این شرکت کاریابی از بابت استخدام هر کارگر جدید و معرفی اش به ایتکو پرس پیشاپیش مبلغ ١۵٠٠٠٠ تومان بعنوان حق دلالی و واسطه گری بزور از کارگران دریافت مینماید و کارگرانی که توان پرداخت این مبلغ را ندارند شناسنامه و کارت ملی شان تا زمان پرداخت اين مبلغ بعنوان گرو نزد این راهزنان حرفه اى باقی میماند. قابل ذکر است که پولهاى اخاذى شده از کارگران بين اين شرکت کذایی کاریابی و مسئولین ایتکو پرس تقسیم میشود.

سایت یک ایتکو پرس از اصلی ترین مجموعه های پرسی ایران خودرو واقع در جاده کرج – قزوین  بوده و در این مر کز تولیدی بیش از ١۵٠٠ کارگر قراردادی سفید امضا در قسمت های مختلف از جمله پرس٬ مجموعه سازی و باک٬ با پایه دستمزد ٢١٩ هزار تومانی و در ٣ شیفت شبانه روزی به کار سنگین و پر خطر مشغول اند.

حزب٬ اخراج کارگران معترض و مبارز ايتکوپرس را قويا محکوم ميکند و از کارگران اين مرکز و مجموعه صنعتى ايران خودرو ميخواهد در مقابل اين سياستهاى ضد کارگرى سرمايه داران بايستند. بدرجه اى که سرمايه داران نان و معيشت کارگران را گرو ميگيرند و براى کسب سود بيشتر استثمار و شدت کار را بالا ميبرند٬ تکرار تراژديها و کشتار رفقايمان بيشتر ميشود. هدف آنها ايجاد يک اردوى بردگى تمام عيار با بردگانى خاموش است. سرمايه سيرى ناپذير است. در مقابل اين افسارگسيختگى نوکيسه هاى بورژوا و مزدوران جيره خوارشان٬ در مقابل سياست اخراج و ناامنى محيط کار و حقوقهاى ناچيز٬ در مقابل اضافه کارى اجبارى و شدت کار و بردگى شبانه روزى و هر روزه٬ تنها نيروى متحد و عزم واحد کارگران پاسخگو است. کار رهبران و فعالين و معتمدين کارگران برداشتن موانع اين اتحاد و زدن تو دهنى محکم به اين اوباش است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ ديماه ١٣٧٨ – ۵ ژانويه ٢٠٠٩