سایپا یدک
یک پیروزی برای کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ بر اثر پیگیری مصمم و اعتراضات دسته جمعی کارگران تعمیرگاه مرکزی شماره ٢ سایپا طى يکماه گذشته به کار سنگین و طاقت فرسا و دستمزدهای ناچیزی که کفاف زندگیشان را نمی دهد٬ سرانجام عمو زاده مدیر سایپا یدک و یکی از چهره های ضد کارگری در سایپا٬ در یک عقب نشینی آشکار و در هراس از خشم و تداوم اعتراضات کارگری مجبور شد که بپذیرد ماهیانه بطور متوسط مبلغ ١٠٠ هزار تومان بعنوان بن کارگری به کارگران پرداخت شود.

 طی چند روز اخیر کارگران موفق شده اند اولین مرحله از این بن ها را دریافت نمایند. کارگران نسبت به ادامه دریافت ماهی ١٠٠ هزار تومان بعنوان بن کارگرى خوشبین نیستند و معتقدند که با اين پولها نميتوان در برابر این گرانی و تورم سرسام آور کمر راست کرد. کارگران بحق معتقدند که حق و حقوق شان بسيار بيشتر از اینهاست که کارفرماها رسما آن را می دزدند. کارگران براى لقمه اى نان از جانشان مایه می گذارند. همین هفته پیش بود که یکی از کارگران ایران خودرو ديزل زیر دستگاه پرس له و متلاشی شد.

با اينحال در شرایطی که در بسیاری از مراکز تولیدی یا کارگران را اخراج و یا دستمزدهاى کار انجام شده را ماهها نميدهند٬ اعتراض جمعی کارگران تعمیرگاه شماره ٢ سایپا که منجر به عقب نشینی عموزاده و دریافت فعلا ماهی ١٠٠ هزار تومان بن کارگری شده است٬ الگوی مناسبی برای مبارزه جمعى و متحدانه کارگران براى افزايش دستمزدها و طرح خواستهاى برحق شان است.

تعمیرگاه مرکزی شماره ٢ سایپا یدک یکی از مراکز اصلی خدمات پس از فروش سایپا واقع در جاده مخصوص کرج است. در این مرکز بیش از ١۵٠ کارگر قراردادی سفید امضا با پایه دستمزدهای ٢١٩  تومانی از ساعت ۶ صبح تا پاسی از شب مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ ديماه ١٣٧٨ – ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨