Muntadar al-Zaidi throws a shoe at George Bush (14 December 2008)

 

دو لنگه کفش، "قهرمان ملی" و جنگ تروریست ها
آذر ماجدى

خبر پرتاب دو لنگه کفش توسط یک خبرنگار عراقی به سمت جرج بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد، همانند بمبی در دنیا منفجر شد. در این روزها اخبار بمب هایی که یکی پس از دیگری در بغداد، کابل، پیشاور و ده ها شهر کوچک و بزرگی که به جهنم جنگ دو قطب تروریستی بدل شده است و هر روزه ده ها انسان از کودک و پیر و جوان را به کام مرگ می کشد، حداکثر در یک گوشه روزنامه ها چاپ می شود. اما پرتاب دو لنگه کفش به سمت جرج بوش بیش از صد ها بمبی که در چند ماه اخیر بدن صد ها انسان و قلب خانواده های بیشماری را تکه تکه کرده است، در دنیا هیاهو براه انداخت.

متاسفانه مردم به اخبار انفجارات تروریستی از هر سوی این دو قطب تروریستی عادت کرده اند. اگر بمب سر کوچه خودشان و در اتوبوس و متروی شهرشان منفجر نشود، آن را نادیده می گیرند. اما اعتراض این مرد جوان عراقی به کشتار بیش از یک میلیون انسان و ویرانی یک جامعه توسط تروریسم دولتی آمریکا و تروریسم اسلامی، درد و مشقت مردم عراق و نفرت و استیصالی که روزانه با آن دست به گریبان اند را به صفحات روزنامه ها و تصاویر تلویزیونی کشاند.

مونتدهار ال زیدی، خبرنگار یک تلویزیون عراقی، پیش از پرتاب اولین کفش بر سر جرج بوش فریاد کشید: "ای سگ، این بوسه خداحافظی مردم عراق است." و بلافاصله ضمن پرتاب کفش دیگر گفت: "این برای بیوه ها، بچه های یتیم و تمام کسانی است که در عراق کشته شده اند." تصویر کفشی که در هوا پرواز می کرد و جرج بوش که سرش را دزدیده بود و صدای خشمگین این مرد عراقی که تمام نفرت مردم عراق از این جنایتکار بزرگ قرن را منعکس می کرد، به دنیا مخابره شد. ال زید در فاصله چند دقیقه نه تنها به "قهرمان ملی" مردم عراق تبدیل شد، بلکه تا سطح یکی از "قهرمانان عرب" ارتقاء یافت.

خانواده ال زیدی بلافاصله اعلام کردند که او هم ضد اشغال عراق توسط آمریکا است و هم علیه جمهوری اسلامی و نفوذی که این رژیم پس از حمله آمریکا در عراق یافته است. همین اظهار نظر ظاهرا ساده و این واقعیت که خانواده ال زیدی بلافاصله خود را موظف به توضیح نظر سیاسی مونتدهار ال زیدی می بینند، پرده از واقعیت دردناک این عصر و نقش این دو قطب تروریستی و جنگ خونین و وحشیانه آنها در به آتش و خون کشیدن منطقه بر می دارد. جالب توجه است که بدنبال این اظهار نظر گفته شد که در آپارتمان یک اتاقه ال زیدی عکسی از چه گوارا بر دیوار است.

این اعتراض سمبلیک و تاثیر بلافاصله آن در جهان و بویژه عکس العمل مردم عراق و منطقه کشمکش خونین و ضد انسانی دو قطب تروریستی و ضرورت مقابله با آن را در سطحی وسیع مطرح کرد. مردم عراق قربانی این جنگ و اهداف طرفین جنگ شده اند. تمام منطقه به یک جبهه جنگ خونین بدل شده است. باید به جنگ تروریست ها خاتمه داد. باید هر دو قطب تروریستی را عقب نشاند. پایان تروریسم کار ما، کار کمونیسم کارگری و بشریت متمدن است. *