اعتراض در بیمارستان طالقانی کرمانشاه!
لیلا احمدی

سرانجام پس از گذشت چندین روز اعتراض و پیگیری٬ بیش از 400 نفر از پرستاران بیمارستان طالقانی کرمانشاه موفق شدند طی اقدامی هماهنگ طومار اعتراضی خود را علیه تعرض حکومت اسلامی سرمایه داران به زندگی و معیشت شان که به امضای اکثریت پرسنل این بیمارستان رسیده بود٬ در روز پنجشنبه 21/9/87 توسط نمایندگانشان برای نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال نمایند.

دراین طومار اعتراضی آمده است پرستاران این مرکز درمانی همصدا با دیگر پرسنل بیمارستانهای کرمانشاه نسبت به افزایش ساعت کار، مشکل عدم پرداخت دستمزدها، لغو یک روز استراحت در هفته برای پرسنل با سابقه بالای 18 سال٬ بشدت معترض بوده و خواهان لغو این قوانین و رسیدگی فوری به این  مشکلات هستند. علیرغم این اعتراض جمعی و با گذشت چند روز نوری زاد و دیگر مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیتوجهی کامل به این خواستهای برحق و انسانی نه تنها پاسخی به پرستاران نداده اند بلکه با گستاخی اعلام داشته اند منبعد پرستارانی که در کلاسها و دوره های آموزشی شرکت می نمایند بایستی از زمان مرخصی سالیانه خود استفاده کنند در غیر اینصورت برایشان کسر از حقوق محاسبه و اعمال خواهد شد!

این در حالیست که تا چندین روز گذشته دوره کلاسهای آموزشی بعنوان بخشی مسلم از ساعت کاری پرستاران منظور می شد و ارتباطی با مرخصی پرسنل و سواستفاده از آن نداشت! علاوه بر اینها پرسنل بیمارستان فارابی با وجود وعده های دروغ محمدی رییس بیمارستان تا این لحظه موفق به در یافت مبلغ 20 ساعت اضافه کار پایمال شده خود نشده اند. این در حالیست که طومار نویسی، نارضایتی و اعتراض همچنان در میان بیمارستانهای کرمانشاه در جریان است.

و اما تجربه ای که در طی این روزها و هفته های اخیر  بدست آمده به روشنی نشان میدهد علیرغم مثبت بودن اعتراض ها و طومار نویسی ها٬ همه اینها روشهایی ضعیف و ناکارآمد برای دستیابی پرستاران به حقوق برحقشان است. آری٬ گوش و چشم ارازل و اوباش حکومت اسلامی و این جانیان مفتخور و دزد در این موارد هم کر است و هم کور! لازم و ضروریست در این شرایط حساس و مناسب پرستاران معترض با هشیاری و پیگیری روزافزون بیش از پیش به نیروی اعتراضات متحد و نيروى مستقيم خودشان متکی شوند. باید در هر مرکز درمانی با برپایی و تشکیل فوری مجامع عمومی منظم و ایجاد ارتباط مناسب با مجامع عمومی دیگر بیمارستانها٬  رابطه ها و اعتراضات علنی و جمعی را گسترش و سازمان داد. بایستی با تجمعات اعتراضی و گسترده در مقابل دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و دیگر مراکز حکومت اسلامی این جانیان دزد و قاتل را وادار به عقب نشینی نمود. *

25/9/87