زیرمیزی یا رشوه پولی که متخصصان جراحی در ایران طلب میکنند !!!

سیامک مرادی سنندج

اخیرآ در ایران متخصصان جراحی مبلغ هنگفتی را تحت عنوان زیر میزی از بیماران خود قبل از شروع عمل جراحی میگیرند. این مبلغ یا در مطب و یا جلو در اتاق عمل متخصص محترم! شخصآ دریافت کرده و سپس بیمار را در پیست اتاق عمل قرار میدهند. اگر مبلغ فوق را پرداخت نکنید به هیچ صورتی دستور بستری بیمار توسط متخصص صادر نمیشود. زیر میزی به هیج وجه شامل حق عمل و هزینه بیمارستان نمیشود. به قول خودشان این جور عملها زحمات و دقت فراوانی میخواهد. تا سبزی و سرخی اسکناسها جلو چشمان این عزیزان نباشد دقت لازم را پیدا نمیکنند. 80 درصد این مبالغ از بیماران سرطانی  درخواست و گرفته میشود. چون بر داشتن غدد به قول خودشان وقت بر میباشد. البته متخصصانی هم هستند که همچین مبلغی را اصلآ درخواست نمیکنند ولی تعدادشان بسیار کم میباشد. به طوری که طبق گفتگوی نزدیک با تعداد 30 نفر از بیماران سرطانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته  بودند، 27 نفرشان این مبلغ یعنی زیر میزی را پرداخت کرده اند. البته مبلغ زیر میزی بستگی به خود متخصص دارد.این بیماران از 400 هزار تومان تا دو میلیون و دویست هزار تومان پرداخت کرده بودند. البته دو نفر از آنها نه تنها زیر میزی را پرداخت نکرده بودند بلکه جراحشان در پرونده بیمارستانشان نوشته بودند حق الزحمه او رایگان است. یعنی نه تنها زیر میزی نگرفته بودند بلکه از حق قانونی خود هم صرفنظر کرده بودند. نفر سومی که زیر میزی نداده بود زن میانسالی بود. او اینچنین گفت: متخصص به من گفت: چند تا پسر داری؟  گفتم 3 تا.  بعد متخصص گفت: فردا به پسرانت بگو بیان اینجا. زن ادامه داد؛ گفت خیلی ترسیده بودم. همه اش فکر میکردم که حتمآ بیماریم لاعلاجه و دکتر نمیخواد به خودم چیزی بگوید.ادامه داد و گفت؛ وقتی فردای آن روز پسرانم از پیش دکتر بر گشتند پرسیدم دکتر چی گفت؟ پسرانم گفتند چیز خاصی نگفت و قسم خوردند که بحث بیماری من نبوده و ربطی به لا علاجی بیماریم نبوده. 2 سال بعد فهمیدم که دکتر از پسرانم 3 تا سکه بهار آزادی خواسته تا من را تحت عمل قرار بدهد و فهمیدم که پسرانم به خاطر اینکه من ناراحت نشم موضوع را از من پنهان کرده بودند. چون هر سه آنها کارگر فصلی و ساختمانی هستند و یک روز کار دارند 4 روز بیکارند. هنوز هم به من نگفتند آن پول را از کجاآوردند که برای آقای دکتر سکه خریدند. بله زیر میزی تنها شامل یک شهر و یک استان نیست و سرتاسر ایران را فرا گرفته است. حتی متخصصانی که در ایران به "پنجه طلا" معروفند. پنجه طلا یعنی در کارشان بسیار وارد هستند.
دوستان قضاوت را به عهده شما میگذارم. در این قضیه مقصر کیست؟ متخصصین؟ یا نظام سرمایه داری ایران یا نظام حاکم در ایران؟ آیا واقعآ درآمد شان کفاف زندگیشان را نمیکند؟ در مطب که روزانه
حداقل 800/900 هزار تومان درآمد دارند تازه در بیشتر در بیمارستانها هم کار میکنند. بيمارى هم در ايران کابوسى شده است. ظریفی میگفت: اینان زندگی میکنند ولی ما میخواهیم زنده بمانیم. *