اطلاعيه كنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى كارگرى راجع به وضعيت محمود صالحى در زندان

Illustration de l´article

ايران: سركوب ضد اتحاديه اى ادامه دارد  
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article1283

بروسل، ٥ جولاى ٢٠٠٧: نگرانى راجع به سلامتى آقاي محمود صالحى، ازرهبران و بنيان گذاران انجمن صنفى كارگران خباز در سقز، كه از ٩ آوريل ٢٠٠٧ در زندان ميباشد و واز نظر وضعيت سلامتى در معرض خطر مرگ قرار دارد، رو به افزايش است. آقاي صالحى تنها كليه باقيمانده اش سنگ دارد و نياز به دياليز دائمى دارند، اما اين معالجات در دسترس ايشان در زندان قرار نگرفته اند.

چندين گروه و سازمان در ايران براى آزادى فورى محمود صالحى در حال كمپين ميباشند. كميته دفاع از دستگير شدگان اول ماه مه در ايران فراخوان عمل اضطرارى براى انتقال سريع محمود صالحى به بيمارستان تخصصى براى معالجه فورى صالحى داده است. طبق اطلاعاتى كه بدست ITUC رسيده است كارگزاران مربوطه در سنندج عامدانه از انتقال صالحى به بيمارستان جلوگيرى ميكنند كه بدينوسيله سلامت وى را تا حد خطرناكى تضعيف نمايند.

ITUC در چندين نوبت به رئيس جمهورى ايران نامه نوشته و قويا حملات مقامات ايران به اتحاديه هاى مستقل كارگرى در ايران را محكوم نموده است، و نگرانى خود را راجع به عواقب خطرناك عدم ارايه معالجات پزشكى مناسب براى آقاي صالحي، تا زمانى كه در زندان ميباشند،  به وي يادآور شده است. ITUC هيچ واكنشي از مقامات ايران دريافت نكرده است. اكنون از تمامى اتحاديه هاى مرتبط و وابسته با اصرار ميخواهيم كه اين درخواست ما از مقامات حكومت ايران را مورد حمايت قرار داده كه اطمينان حاصل شود آقاى صالحى برپايه موازين بشردوستانه آزاد شده و فورا مداوا گردند.

گاى رايدر، دبيركل ITUC، اعلام كرده است كه " در معرض خطر مرگ قرار دادن شخصى كه تنها بخاطردستيابى به ابتداييترين حق ايجاد اتحاديه كارگرى و توسعه فعاليتهاى برحق اتحاديه اى در زندان است، بخصوص وقتيكه از اقدامات قضايي خلاف قاعده و نقض حقوق قضايى كه منجر به زندانى شدن صالحي شد مطلعيم، بسيار هولناك است.

ITUC همچنين نگرانيهاى خود را در نامه اى كه امروز به سازمان جهانى كار ارسال كرد اعلام نموده است. " اين كاملا روشن است كه اين اقدامات بنمايندگى از سازمان امنيت ايران ميباشد كه آقاى صالحى را وادار نمايند از فعاليتهاى كارگرى خويش دست بردارد." ITUC در نامه اش درخوست نموده است كه اين مسئله به اطلاع كميته آزادى تشكل برسد.

 

ترجمه و تكثير: اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران
info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org.
www.workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm