مذاکره پرستاران کرمانشاه
با رئیس نظام پرستاری حکومت اسلامی  بی نتیجه ماند!
ليلا احمدى

به دنبال افزایش ساعت کاری پرستاران بخش درمان بیمارستانهای کرمانشاه از 35 ساعت به 44 ساعت و لغو یک روز استراحت در هفته برای آن دسته از پرسنلی که دارای سابقه کاری بالای 18 سال می باشند در چند روز اخیر٬ و همچنین عدم پرداخت مبالغ و دستمزد مربوط به اضافه کاری ماههای شهریور و مهر و آبان پرستاران که به شدت به جو اعتراض و نارضایتی در میان پرستاران علیه حکومت اسلامی سر مایه داران دامن زده و اوضاع را متشنج و ملتهب نموده است٬ بدنبال قرار قبلی امروز یکشنبه 17/9/87 میرزا بیگی رئیس نظام پرستاری و از پادوهای شناخته شده حکومت اسلامی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا ظاهرا برای جوابگویی و رسیدگی به خواستهای پرستاران در برابر بیش از 500 نفر از پرستاران بیمارستانهای مختلف کرمانشاه که در محل حاضر بودند حاضر شد!

میرزا بیگی در این جلسه که شدیدا تحت کنترل جاسوسان حراستی نیز بود و از 9 صبح تا 12 ظهر ادامه داشت٬ کوشید با تردستی و تکیه بر مظلوم نمایی برای حکومت جنایتکار و دزد اسلامی و همچنین طرح مسایل نامربوط به مشکلات پرستاران و تشویق پرستاران به صبر و کار بیشتر٬ مشکلات پرستاران را ماستمالی و ماجرا را ختم نماید. در مورد افزایش ساعت کاری هم با گستاخی و صراحت گفت: طرح افزایش ساعت کاری حداقل تا 3 ماه آینده  فعلا باید اجرا شود و ما کاری از دستمان بر نمی آید!

در خاتمه این جلسه و در خارج از سالن پرستاران ناراضی و معترض تجمع کوتاهی داشتند. در همین جا یکی از پرستاران گفت: این بابا (میرزابیگی) از هر چیزی گفت بجز مشکلات و بدبختی های ما. اما ما ذره ای از خواستهایمان عقب نشینی نخواهیم کرد. در این میان طی توافقاتی که بین پرستاران بعمل آمد قرار شد شکایت و تهیه تومار و جمع آوری امضا همچنان ادامه یابد و همچنین اعلام شد اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود در محوطه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در برابر دفتر نوری زاد دست به تجمع اعتراضی خواهند زد!

لازم به یاد اوریست به دنبال اعتراض و پی گیریهای پرستاران بیمارستان فارابی کرمانشاه در مورد کسر خودسرانه و عدم پرداخت 20 ساعت از دستمزدهای مربوط به اضافه کاریشان و هراس مدیریت این بیمارستان از خشم و اعتراض پرستاران٬ محمدی رئیس بیمارستان در یک عقب نشینی تلویحا گفته: من جبران می کنم. اما پرستاران با ناباوری و بدبینی به این وعده ها می نگرند.

17/9/87