ایران خودرو؛

امکان تعطیلی و اخراج کارگران سایت دو ایتکو پرس!

بنا به خبر دريافتى٬ خبر و زمزمه هائی از جانب مدیریت این واحد تولیدی مبنى بر تعطيلى سايت دو ايتکو پرس به کارگران رسیده است. قرار است در آینده نزدیک٬ شاید تا پایان سال جاری٬ سایت دو ایتکوپرس را تعطیل و فعاليت آن را در سایت یک ايتکوپرس ادغام نمایند.

زنجانی مدیر تولید این مرکز در جائی گفته است که اجرای این تصمیم در جهت کاهش هزینه ها، سودآورى بیشتر و بهینه سازی تولید است! و اما براى کارگران کاهش هزینه ها، سودآوری بیشتر و تعطیلی محل کارشان٬ مساوی است با بیکارى و فقر و گرسنگی بیشتر و فشارهای روزافزون و استثمار وحشیانه تر!

یکی از کارگران سایت دو ايتکوپرس دراين رابطه ميگويد: تعطیلی سایت دو و ادغامش در سایت یک عنوان غیر مستقیم و محترمانه اخراج ما کارگران است. اگر این طرح را اجرا نمایند برای ما کارگران پیمانکاری معنى اى جز بیکاری و زجر بیشتر ندارد و از همین حالا  ترس از این آینده خانواده هایمان را  نیز دچار نگرانی و اضطراب نموده است!

سایت دو ایتکوپرس از جمله مجموعه های پرسی ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج است.  در این واحد تولیدی بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یک طرفه و سفید امضا با پایه دستمزد 219 هزار تومانی در 3 شیفت کاری فشرده و در شرایط پر خطر و طاقت فرسا مشغول به کارند. در صورت تعطیلی این مرکز کارگران همین دستمزدهای ناچیز و کارشان را هم از دست خواهند داد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٢ آذر ١٣٧٨ – ٢ دسامبر ٢٠٠٨