افزایش ساعت کار پرستاران کرمانشاه!
اوضاع در بیمارستانهای کرمانشاه ملتهب است
ليلا احمدى

طی بخشنامه ای که در سه شنبه 12/9/87 به امضای نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه رسیده و در سطح کلیه بیمارستانهای این استان توزیع شده است٬ ساعت کاری پرستاران بخش درمان از 35 ساعت در هفته به 44 ساعت افزایش پیدا نموده و همچنین امتیاز تعطیلی یک روز در هفته برای پرستارانی که سابقه کاریشان بالای 18 سال است ملغی اعلام گردیده است. بنا به اين بخشنامه این دسته از پرستاران بایستی در تمام روزهای هفته برسر کار حاضر شوند. این در حالیست که دستمزد و مبالغ مربوط به اضافه کاری ماههای شهریور و مهر و آبان پرستاران بیمارستانهای کرمانشاه تاکنون پرداخت نشده و بلاتکلیف مانده است.

لازم به یادآوریست تا این لحظه افزایش ساعت کاری پرستاران فقط توسط نوری زاد در سطح استان کرمانشاه اعلام شده و خبری از دیگر مراکز درمانی در سطح کشور نیست. با توجه به خشم و نفرت پرستاران از این اوضاع و گسترش جو اعتراض و نارضایتی در مراکز درمانی٬ ظاهرا قرار شده است در تاريخ 17/9/87 میرزا بیگی رئیس نظام پرستاری حکومت اسلامی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا در برابر جمع پرستاران حاضر شده و به پاسخگویی و رسیدگی بپردازد!

از هم اکنون حرکت اعتراضی و جمعی پرستاران در شکل تهیه تومار و جمع آوری امضا علیه این وضعیت شروع شده و اوضاع در سطح بیمارستانهای کرمانشاه ملتهب است. ترديدى نيست که تومار اعتراضى نارضايتى را منعکس ميکند اما به تنهائى نميتواند اين سياستهاى سودجويانه را متوقف کند. ما پرستاران بايد تلاش کنيم اين فضاى اعتراضى را به اعتراض دسته جمعى در سطح استان تبديل کنيم تا قلم آقايان مفت خور با يک چرخش به ما بردگى بيشتر را تحميل نکند. در غير اينصورت کار بيشتر٬ مزد کمتر٬ بيمارى و رنجورى سهم ما خواهد بود. *

13/9/87