بیمارستان فارابی کرمانشاه،
دزدی از دستمزدهای معوق پرستاران!
لیلا احمدی

بنا به دستور محمدی رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه٬ مبلغ اضافه کاری پرستاران این بیمارستان مربوط به ماههای تیر و مرداد 1387 با کسر 20 ساعت از کار انجام شده پرستاران پرداخت شده است. این در حالیست که مبالغ دستمزد پرستاران بابت انجام ساعات اضافه کاریشان در ماههای شهریور و مهر و آبان ماه به بهانه های مختلف از جمله کسری بودجه همچنان بلا تکلیف و پرداخت نشده باقی مانده است!

دزدی آشکار از دسترنج پرستاران زحمتکش در غالب کسر 20 ساعت از کاری که پرستاران انجام داده اند در حین محاسبه و پرداخت٬ که برای هر پرستار مبلغی بین 50 الی 60 هزار تومان می شود  و معوق شدن اضافه کاری 3 ماهه٬ موجبات خشم و اعتراض را در میان پرسنل این بیمارستان علیه حکومت اسلامی و آخوند های سوپر میلیاردر فراهم آورده است. محمدی رئیس بیمارستان در برابر پرستاران معترض با گستاخی گفته است: همین است که هست ما کسر بودجه داریم! هیچ کاری هم از دستمان بر نمی آید!

در حال حاضر در اعتراض به این وضعیت پرستاران معترض توماری تهیه دیده اند که فعلا دست به دست بین پرسنل بیمارستان می چرخد و امضا می شود. پرستاران اعلام نموده اند اگر حق و حقوقمان را ندهند با همین طومار در برابر استانداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعتراض خواهیم نمود!

یکی از پرستاران معترض می گفت: بابت پرداخت مبلغ اضافه کاری ناچیزمان که بخاطرش کار کرده ایم و شب نخوابی کشیده ایم تا شاید گوشه ای از زندگیمان را بگیرد٬ میگویند کسر بودجه داریم! چطور کسر بودجه برای اداره اطلاعات و سپاه پاسداران و آخوندهای مفت خور و وزیر و وزرایشان ندارند؟ حالا که به ما رسیده اند کسر بودجه دار شده اند و...!

لازم به یادآوریست بهانه کسر بودجه و عدم پرداخت بموقع دستمزد پرستاران بیمارستارن های کرمانشاه چیز جدیدی نیست. در حال حاضر مبلغ اضافه کاری کلیه پرستاران مراکز درمانى کرمانشاه از جمله بیمارستانهاى امام رضا، خمینی، طالقانی، فارابی و... مربوط به 3 ماه شهریور و مهر و آبان 1387 همچنان معوق و پرداخت نشده بلاتکلیف مانده است. بیمارستان فارابی یکی از مراکز درمانی مهم کرمانشاه در زمینه بیماریهای مغز و اعصاب و روان است. در این مرکز درمانی بیش از 600 پرستار در شیفتهای شبانه روزی مشغول به کارند.
5/9/87