کارگران سایپا یدک؛
یا اخراج یا انتقال به مگا موتور!

در ادامه سیاست اخراج و بیکارسازيها و در راستای تهاجم وحشیانه و روزافزون سرمایه داران و حکومت اسلامیشان به زندگی ناچیز کارگران و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به خانواده های محروم کارگری٬ روز شنبه 18/8/87 توسط عموزاده يکى از مدیران شرکت سایپا یدک٬ 29 نفر از کارگران قراردادی که هنوز قراردادهایشان هم به اتمام نرسیده و هر یک بین 5 تا 15 سال سابقه کار داشته و دارای قرارداد با خود سایپا بودند٬ در اختیار شرکت مگا موتور با قراردادی بدتر و پایه حقوق 219 هزار تومانی قرار گرفتند. این جابجایی و تغيير قرارداد باعث قطع برخی مزایای شغلی و تنزل مبلغی بین 100 تا 150 هزار تومان از دستمزد ماهیانه این کارگران شده است!

در مقابل اعتراض کارگران به این جابجایی و تنزل دستمزدها٬ عمو زاده عنصر منفور ضد کارگری به کارگران گفته است: "یا کار در مگا موتور یا اخراج! تصمیم و انتخاب با خودتان است!" اين سياستى است که اخیرا بنا به دستور مستقیم بذر پاش مدیر عامل سایپا با جدیت پیگیری و اجرا می شود. لازم به یاد آوریست بذرپاش مدیر عامل سایپا از شکنجه گران و قاتلین اطلاعاتی دیروز و مشاور اسبق احمدی نژاد تیر خلاص زن و از سرمایه داران نوکیسه امروز است. 

شرکت سایپا یدک دارای 2000 کارگر قراردادی است. تعدادی از این کارگران با خود سایپا دارای قرارداد کاری هستند که هم اکنون خود سایپا یدک به بهانه های مختلف از بستن قرارداد با این کارگران خوددارى نموده و به شدت سعی در جابجایی، تنزل قراردادها و دستمزد کارگران دارد. کار شرکت سایپا یدک ارائه خدمات پس از فروش محصولات سایپا است. شرکت مگا موتور نیز با بیش از 3000 نفر کارگر قراردادی سفید امضا از دیگر زیر مجموعه های سایپاست که عمدتا در زمینه تولید  گیربکس و موتور خودرو پراید فعال است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢١ آبان ١٣٨٧ – ١١ نوامبر ٢٠٠٨