ایران خودرو،
اخراج کارگران سایت یک ایتکو پرس!

بنا به خبر دريافتى٬ طی چند روز اخیر 5 نفر ديگر از کارگران قراردادی سفید امضا با قراردادهای یک طرفه در راستای ادامه سیاست اخراج و بیکارسازی کارگران قدیمی و به کارگیری کارگران جدید تحت شرایط بدتر کاری به دستور مدیر تولید و چهره منفور ضد کار گری بلوری از کار اخراج شدند.

اخراج این کارگران ظاهرا بدون هیچ بهانه و دلیلی صورت گرفته و بلوری مزدور سر مایه حتی حاضر نشده در این زمینه جوابی به کارگران اخراجی و معترض  بدهد. هریک از این کارگران اخراجی دارای 1 تا 3 سال سابقه کار بوده و هم اکنون قربانى سياستهاى ضد کارگرى سرمایه داران مفتخور شدند. در وضعيت وخيم اقتصادى امروز ايران٬ هر اخراج کارگران به معنى رها کردن آنها به همراه خانواده های شریف و محرومشان در جهنم بیکاری و فقر و نگرانی عمیق نسبت به چگونگی ادامه زندگی است.

یکی از همین کارگران اخراجی عنوان میکرد: تمام وعده های مدیران دزد ایران خودرو بخصوص آنچه را که در مراسم مزخرف عید فطرشان به کارگران وعده داده اند دروغ است. دستمزدها همان است که بود، فشار کار و... همان است که بود٬ و داستان اخراج و بیکار سازیها همچنا ن به قوت خود باقی است!

سایت یک ایتکو پرس از مجوعه های پرسی اصلی و مهم ایران خودرو در جاده کرج قزوین است که  بیش از 1500 نفر کارگر قراردادی سفید امضا یک طرفه تحت شرایط کاری سنگین و خطرناک در شیفتهای فشرده کاری با دستمزدهای 219 هزارتومانی مشغول به کارند.

 
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ اکتبر ٢٠٠٨ – ١ آبان ماه ١٣٨٧