پرستاران کرمانشاه،
باز هم دستمزدهای پرداخت نشده!
ليلا احمدى

حدود 6000 نفر از پرستاران و پرسنل اداری بیمارستانهای کرمانشاه مبالغ اضافه کاری انجام شده مربوط به  مرداد و شهریور ماه 1387 خود را تاکنون در یافت نکرده اند. بنا به گفته یکی از مسئولین حسابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه٬ طلب 2 ماهه این پرستاران مبلغی حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان است که تاکنون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به بهانه های مختلف از جمله بهانه کسری بودجه از پرداخت آن طفره رفته است.

انجام کار بطور نقدی و پرداخت دستمزد از جانب حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران با نسیه کاری و جر زنی! این در شرایطی است که پرستاران زحمتکش بخاطر فشارهای روز افزون زندگی و نیازهای ضروری اقتصادی خانواده هایشان برای گذران روزمره زندگی٬ ناچار به تن دادن به انجام کار اضافه هستند. کاری که آرام آرام روان و جسمشان را فرسوده و تباه میکند. در ماه گذشته بر اثر اعتراضات مکرر پرستاران و بحرانی که بر اثر این اعتراضات دامن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را گرفته بود٬ حکومت اسلامی در هراس از اعتراض و خشم پرستاران در یک اقدام نا گهانی و شتابزده اقدام به بر کناری ایزدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و بکار گماری یکی دیگر از مهره های سوخته به نام نوری زاد نمود و فورا طلب 4 ماهه پرستاران را طی 2 مرحله پرداخت نمودند.

یکی از پرستاران بیمارستان فارابی کرمانشاه میگفت: اگر طلبهای 4 ماه ما و حتی حق مسکن های معوقمان را دادند از ترسشان بود. اینها ذاتشان دزدی و مفتخوری است. نوری زاد و ایزدی هر دو مهره حکومت اند و حکومت اسلامی دشمن جان و زندگی ما. ما برای نقد کردن طلبهایمان راهی جز اعتراض و اعتصاب نداریم. کلید کار در دست خود ماست!

لازم به یاد آوریست بر اثر تحمیل  فقر و فلاکت و فشارهای روز افزون اقتصادی و همچنین کار سنگین و فرساینده و عدم پرداخت دستمزدها از جانب حکومت اسلامی سر مایه داران جو در میان پرستاران ناراضی بیمارستانهای کرمانشاه ملتهب می باشد.

28/7/87