نمایش ارتجاعی عید فطر،
دروغ و فریب علیه کارگران ایران خودرو!

بنا به خبر دریافتی و همانطور که در اطلاعیه های قبل به اطلاع رساندیم، عوامل کارفرما و مسئولان ایران خودرو قرار بود برای فریب و تحمیق 10000 نفر از کارگران ایران خودرو را در مراسم ارتجاعی عید فطر امسال جمع کنند. برخلاف سالهای قبل که در روز مذهبی خرافی عید فطر کلیه بخشهای ایران خودرو تعطیل می شد، امسال این روز را برای کار گران روز کاری آن هم 3 شیفته اعلام کردند!

از اول صبح سرویسهائی را در مقابل درب تمام بخشها و قسمتها برای جابجایی اجباری کارگران و شرکتشان در مراسم فرمایشی سرمایه داران و عوامل کارفرما در محل اصلی ساختمان ایران خودرو واقع در چهار راه ایران خودرو مستقر کرده بودند. نمایش مضحک دروغ و فریب از اول صبح با شر کت منوچهر منطقی مدیر عامل و نوروزی مدیر کل فروش ایران خودرو و همچنین 5 نفر از عوامل خود فروش خودشان بعنوان "نماینده کارگران" که طی تبانی و زد و بند پشت پرده تعین شده بودند، در برابر جمعیتی حدود 2000 نفر از کارگران ناراضی که به اجبار در محل حاضر شده بودند شروع شد. منطقی پس از کلی دروغ و سرهم بافی وعده پا درهوا، مبلغ ناچیز افزایش 5 درصدی دستمزد کارگران شرکتهای پیمانکاری را اعلام کرد!

نوروزی مدیر فروش در لابلای سخنانش بازهم وعده افزایش بن های کارگران را از مبلغ 50000 تومان به 60 هزار تومان اعلام کرد. او ظاهرا قول داد با توجه به اینکه دستمزدهای کارگران با تاخیر فراوان پر داخت می شود منبعد دستمزدها را به موقع پرداخت نمایند. این نمایش مضحک پس از آنکه 3 ساعتی به طول انجامید، با سلام و صلوات حضرات و حجج اسلام و سرمایه داران به اتمام رسید. سپس اتوبوسها و سرویسهای حاضر در محل کارگران ناراضی را به محل کارهایشان بردند تا در این روز "مقدس اسلامی" و تعطیل سه شیفته کار کنند تا سقف تولید بیشتر باشد و سودهای سرشار هرچه بیشتری به جیب سرمایه داران و حجج اسلام برود!

یکی از کارگران ایران خودرو دیزل که در آنجا حضور داشت میگفت: "در تمام سالهای قبل در عید فطر ایران خودرو تعطیل میشد. امسال هم تعطیل نشدیم و هم 3 شیفت کاری فشرده گذاشتند! میدانستند اگر این روز را تعطیل اعلام کنند هیچ کارگری در مراسمشان شر کت نخواهد کرد. پس با این حیله عده ای از کارگران را  به زور به این مراسم فرمایشی بردند و هم در این روز تعطیل سراسری 3 شیفته از کارگران کار کشیدند. وعده افزایش 5 درصد دستمزد برای کارگری که پایه دستمزدش 219 هزار تومان است حدود 10000 تومان میشود. افزایش مبلغ بن ماهیانه هم 10000 تومان که جمعا میشود 20000 تومان. تازه اگر این وعده ها راست باشد. اینها هنوز بن های مربوط به مرداد و شهریور ماه را به ما نداده اند. آیا خواستها و مشکلات ما کارگران ایران خودرو همین است؟ کارگران فریب این بازی مسخره را نمیحورند. خر خودشانند".

حقیقت اینست که ترس در سیمای مولتی میلیاردهای ایران خودرو موج میزند. اخراجهای وسیع هنوز اطمینان خاطر کافی برای سازماندهی یکدوره تولید با کارگران ارزان و خاموش را تامین نکرده است. مراسم مسخره شان را تنها میتوانستند با محدود کردن تعداد کارگران و شایعه افزایش دستمزد و رسیدگی به خواستهای کارگران پیش ببرند. افزایش دستمزدهای دو سه هفته اخیر هم با توجه به گرانی سرسام آور یکروزه بی معنی شدند. خواست های کارگران ایران خودرو سرجایش است و اعتراض به شرایط پادگانی کار همینطور. آنها عصبانیت و نارضایتی کارگران را دیده اند و سعی در کنترل و مهار آن دارند. چه با اخراجها و چه با "اضافه دستمزدها". کارگران ایران خودرو نیز باید ترس عالیجنابان را ببینند و به روش خودشان و در وقت مقتضی گلویشان را بگیرند و رها نکنند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
16 مهر ماه 87 – 8 اکتبر 2008