جلسه پرسش و پاسخ با رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری  در لندن برگزار شد
در این جلسه چهار  نفر به عضویت حزب در آمدند

جمعه 29/06/07، جلسه پرسش و پاسخ با آذر ماجدی، سیاوش دانشور و علی جوادی در لندن برگزار شد. این جلسه با سخنرانی سياوش دانشور و آذر ماجدى اعضای آغاز شد. در همین خصوص این رفقا توضیحاتی درمورد اوضاع سياسى و اجتماعی ایران، وضعیت  منطقه ای و داخلی جمهوری اسلامی، نیاز و جایگاه جنبش و حزب کمونیسم کارگری، و تشریح سياست و  افق حزب اتحاد کمونیسم کارگری را به حاضرین ارائه دادند.
در زمان استراحت جلسه بحث های پر شور و گرمی درگرفت. بخش دوم به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که متاسفانه کمبود وقت اجازه تداوم حضور فعال شرکت کنندگان در این بخش را نداد. سوالات از طرف اعضاى رهبری حزب در جلسه پاسخ گرفت.
در ادامه، سیاوش دانشور با اهداى شاخه های گل و  برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، به اعضای جدید که در این جلسه به عضویت حزب درآمدند، خوش آمد و تبریک گفت. اسامی رفقایی که در این جلسه به عضویت حزب درآمدند به قرار زیر است : قاسم نیک سرشت، ناهید نریمانی، اصلان دیده کنان و پریسا زارع.
تشکیلات انگلستان حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن تبریک به این رفقا، بهترین آرزوها را برایشان دارد. جلسه پس از سه ساعت بحث و پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد.

سیروان قادری
دبير موقت تشکيلات انگلستان حزب اتحاد کمونیسک کارگری
29/06/07