براى نجات جان نادر و کیومرث محمدی تلاش کنيم!


پس از ترور ناصر بیگلری از عوامل جمهوری اسلامی در سنندج رژیم جمهوری اسلامی اقدام به دستگیری تعدادی از جوانان شهر نموده است. نادر محمدی و کیومرت محمدی بیش از ۵ ماه است که در اسارت رژیم اسلامی بسر میبرند. در این مدت همسر و عزیزان این افراد کوچکترین اطلاعی از این دو نفر نداشتند و رژیم از دستگیری و بازداشت آنها اظهار بی اطلاعی میکرد.
روز چهارشنبه به خانواده محمدی ها خبر میدهند که اگر تا روز شنبه وکیلی برای نادر و کیومرث پیدا نکنند این دو فرد با وکیل تسخیری به دادگاه برده خواهند شد. رژیم اسلامی برای این دو جوان حکم اعدام صادر کرده است. کیومرث محمدی دارای دو کودک خردسال و نادر محمدی اخیر ازدواج کرده است.

مردم آزادیخواه سنندج
به نجات این دو جوان از طناب دار برخیزید. اجازه ندهید این دو جوان را اعدام کنند. رژیم جمهوری اسلامی که پرونده اعدام و ترور بیش از صد و پنجاه هزار تن از جوانان را در کارنامه سیاه خود دارد، دارای صلاحیت بررسی پرونده نیست. باید سرنگون شود و سران آن به جرم جنایت علیه مردم محاکمه و با رعایت تمام قوانین انسانی مجازات شوند. حکم اعدام خود یک قتل شنیع و سازمانیافته دولتی است. مشوق قتل و کشتار و جنایت بیشتر است. هیچ انسانی نباید اعدام شود. مجازات و دستگاه اعدام را باید برچید.
مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم از تمامی نیروهای آزادیخواه و برابری طلب میخواهد که به نجات این دو جوان از چنگال اعدام برخیزند.

دستگاه اعدام نابود باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی !


مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم
۳۰ ژوئن ۲۰۰۷ – ۴ تیر ۱۳۸۶