ahamadi_nejad_bayad_dastgir_shavd_clip_image002

"عکسها" حرف می زنند و "ادبیات" تفاوتها را توضیح می دهند!

STA50165

 

 

شرکت در در بیست وچهارمین دوره  نمایشگاه بین المللی کتاب، در شهر گوتنبرگ سوند در روزهای25  تا 28 سپتامبر در راستای پیشبرد اعتراض بین اللملی به اعدام  در10 اکتبر!

بازدیدکنندگان از این غرفه با واقعیتهایی تلخ و آماری تکاندهنده از اعدامها و سنگساردر جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد، که طی 30 سال گذشته از دید مردم جهان در مواردی  پنهان مانده است.
امروزه به یمن حضور و وجود فعالین این عرصه، دیگر مدیای" نان به نرخ روز خور" اروپایی هم توان پنهان کردن جنایات جمهوری صد هزار اعدام را ندارد.

شما می توانید از غرفه ما  با  آدرس زیر دیدار کنید.

Monternummer: C01:09
زنده باد آزادی
زنده باد برابری
مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران
www.wantedbypeople.com
Tel: 0046 0737 262622