قاچاقچیان
ارسلان الوند

با سلام اصولا سه نوع قاچاق و قاچاقچی داریم. یکی از آنها که به رانت خواری شبیه است در اینجا مثل بعضی از کشورها و مشخصا مثل چین٬ چند سال قبل دولت برنامه ریخت که برای رونق تولیدات داخلی هر جنسی که صادر شود٬ سوبسید از منابع ارزی بدهد بنام جایزه صادراتی. ولی متاسفانه بجای اینکه این جایزه به تولید کننده برسد به صادر کننده رسید. صادر کنندگان قلدر با استفاده از بند و بستهای دولتی شروع به صادرات صوری نمودند. یعنی بدون اینکه جنسی صادر کنند٬ فقط بصورت صوری و کاغذی اظهار نامه درست می کردند و ماموران گمرکات آنها مهر می کردند. یعنی جنس صادر شده و جایزه های کلان می گرفتند! در حالیکه جنسی صادر نشده بود. کارخانجات در ورطه ورشکستگی قرار گرفتند وبالطبع  کارگران در مضیقه. و آن به اصطلاح صادر کنندگان قلدر میلیاردها به جیب زدند. در منطقه ما هم همینها٬ البته کوچکتر٬ با همدستی گمرگ ودوایر دولتی ثروتهای زیادی جمع کردند.

دوم قاچاقچیان دیگر که به کمک فرماندهان نیروهای انتظامی و اداره اطلاعات وفرمانداری به قاچاق اجناس مخصوصی مثل سیگار اقدام نمودند که بصورت انحصاری مال خودشان نمودند و آنها نیز ثروت خوبی بهم زدند.

سوم قاچاقچیان خرده پا که اقدام به قاچاق بعضی اجناس نمودند که آنها همیشه در معرض بگیر و ببند و گرفتاریند.

و دیگر بالاخره باربران زحمتکشى هستند که ناچارند براى لقمه اى نان براى این قاچاقچیان بار حمل  کنند. اينها در مقابل مبلغى ناچیز هر لحظه در مخاطره کشته شدن و گرفتن هستند. بسيارى از کسانى که جان خود را ميگذارند همين قشر نفرين شده اقتصادى است. *