در باره وضعيت مجاهدين در عراق؛

نباید اجازه داد مجاهدین مستقر در عراق به رژیم اسلامی تحویل داده شوند!

با اعلام واگذاری کنترل قرارگاه اشرف، محل استقرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق در عراق، به دولت عراق نگرانی ها در مورد بند و بست دولت عراق با رژیم اسلامی ایران و تحویل افراد این سازمان به جمهورى اسلامی افزایش یافته است. خطر یک فاجعه انسانی در بالای سر افراد مستقر در این اردوگاه قرار گرفته است. خانواده های بسیاری به حق نگران جان و آینده فرزندان و عزیزانشان هستند.

این خطر واقعی است. اين خطر٬ هم زمانیکه این قرارگاه در کنترل نیروهای آمریکایی بود وجود داشت و هم اکنون که کنترل آن به دولت اسلامی عراق سپرده شده است. این سرنوشت تلخ نتیجه تبدیل شدن سازمان مجاهدین به نیرویی از جنس کنترا و یونیتا است. افراد مجاهدين در درجه اول قربانی سیاستی هستند که این سازمان را به ابزاری قابل معامله و بند و بست در دست دولت آمریکا و متحدین اش تبدیل کرد. تاکید رهبری این سازمان بر حفاظت قرارگاه اشرف توسط ارتش آمریکا ادامه این خط مشی ماجراجویانه و تماما ارتجاعی است.

اما علیرغم سیاستهای ارتجاعی سازمان مجاهدین نباید اجازه داد هیچ فردی از اپوزیسیون قربانی بند و بست با رژیم آدمکشان اسلامی شود. نباید اجازه داد هیچ فردی از این سازمان به رژیم اسلامی تحویل داده شود. مقابل هرگونه بند و بستی باید قاطعانه ايستاد و آن را افشاء کرد. معامله بر سر سرنوشت این افراد تماما محکوم است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان انتقال سریع و بدون قید و شرط تمامی اعضای مستقر در این قرارگاه به کشور امن ثالثی است. این افراد جانشان در ایران در خطر است. باید به عنوان پناهنده سیاسی سریعا توسط ارگانهای ذیربط سازمان ملل به کشور سومی انتقال داده شوند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از هیچگونه تلاشی در این راه خودداری نخواهد کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۹ سپتامبر ۲۰۰۸ – ۱۹ شهریور ۱۳۸۷