جهنمى به نام کارخانه
ايساکو٬ سايپا
کامران پايدار

ايساکو

ایساکو از جمله شرکتهای زیر مجموعه شرکت ایران خودرو است. کار ایساکو در زمینه بسته بندی و توزیع لوازم خودرو است. این شرکت در چهار راه ایران خودرو تهران واقع شده و در این مر کز بیش از 1400 نفر کارگر قراردادی و پیمانکاری به کار مشغولند. 500 نفر از کارگران با پایه حقوق 219 هزار تومان توسط شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته شده اند و نسبت به کارگران قراردادی  در شرایط بدتری قرار دارند. مابقی کارگران با دستمزهای 260 هزار تومانی با خود شرکت ایساکو قرارداد کاری دارند. ساعت کاری کارگران ظاهرا از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر میباشد. اما این فقط ظاهر قضیه است. از ساعت 4 تا 7 شب نیز اضافه کاری اجباری است. البته در بسیاری مواقع ساعات کاری از 7 شب تا پاسی از شب همچنان ادامه دارد. علاوه براین البته در روزهای تعطیل هم بنا به صلاحدید کارفرما کارگران بایستی در سر کار حاضر باشند. وضعیت غذا و دیگر شرایط بهداشتی بسیار نامناسب و آشفته است. ساعت طولانی کار و کار سنگین٬ جابجایی محمولات و بسته بندی و بار گیری٬ بسرعت نشاط و سلامتی کارگران را به سمت بیماری و افسردگی سوق میدهد. اکثر این کارگران عمدتا از بیماریهای دیسک کمر، انواع دردهای مزمن مفاصل و آرتروز رنج میبرند. در شرایطی که هیچ امکان مالی و هیچ فرصتی برای معالجه نیست. با این حال در بسیاری از مواقع کارگران می کوشند در حین کار درد خود را پنهان نمایند! تا مبادا بعلت "ناکارآمدی"٬ کارفرما حکم اخراجشان را صادر کند و از فردا بیکاری و گرسنگی هم مشکلی مزید بر دیگر مشکلاتشان شود. اکثریت قریب به اتفاق این کارگران در آلونک ها و زاغه نشین های اطراف تهران مستاجرند و بطور متوسط ماهیانه حدود 50 درصد از دستمزدهای ناچیزشان را اجاره خانه می بلعد. با این همه فشار و محرومیتی که به این کارگران تحمیل شده٬  مدیر ایساکو (مرزبان) از چاکران خوش خرام سرمایه داری بارها در جمع کارگران اعلام نموده که کارگران قراردادی موجب عدم سود دهی و ضرر دهی شرکت میشوند. سیاست ما حرکت به سمت تامین نیروی کار از طریق شرکتهای پیمانکاریست!! و این سیاست ضد کارگری در جهت ایجاد ناامنی شغلی و غارت هرچه بیشتر کار و دسترنج ناچیز کارگران در دست اجراست.

تعمیر گاه شماره 2 سایپا


در تعمیرگاه شماره 2 سایپا واقع در جاده قدیم کرج 150 کارگر قراردادی مشغول به کارند. از میان این کارگران فقط 30 نفر با شرکت سایپا طرف قرارداد هستند. 120 نفر مابقی این کارگران از طریق شرکت پیمانکاری با دستمزد ماهانه 219 هزار تومانی بکار گرفته شده اند. بنا به گفته میرحسینی کارفرما این تعمیرگاه "ما ساعت کاری و تعطیلات نداریم. کار ما خدمت و سرویس دهی به مردم است!" البته باید گفت منظور این آقایان از خدمت و سرویس دهی کار بیشتر از جانب کارگران و مفتخوری و دزدی بیشر توسط مشتی سرمایه دار و کاسه لیسان طفیلی دور و برشان است. ساعت کاری در اینجا از 6 صبح تا 7 عصر است. البته با احتساب شیفتهای کشیک و کشیک تعطیلات. بعبارت ساده تر کارگران این واحد خدماتی بایستی در 24 ساعت شبانه روز در دسترس جهت انجام کار باشند. در کنار کار طاقت فرسا و فشرده و سنگین هیچ خبری از غذای مناسب، استراحت بین کاری و سرویسهای بهدا شتی و... نیست. تازگیها بر اثر اعتراضات مکرر کارگران سرویس ایاب و ذهاب برقرار شده است. یکی از اصلی ترین خواستهای این کارگران در کنار دیگر خواستهایشان از جمله لغو کار قراردادی٬ برچیدن شدن کار پیمانی و قطع دست شرکتهای نوکیسه پیمانکاری است. *