گفتگو با مريم کوشا
مسئول دفتر روابط بين المللى حزب

یک دنیای بهتر: حزب طرح دفتر روابط بین المللی را تصویب کرده است. اهمیت و جایگاه این عرصه از فعالیت چیست؟

مریم کوشا: مهمترین هدف تشکیل دفتر، معرفی کمونیسم کارگری منصور حکمت در عرصه بین المللی است. این عرصه ای است که تاکنون تحت الشعاع فعالیتهای دیگر قرار گرفته است. وقت آن رسیده که توجه بیشتری به آن شود و نیروی ویژه ای به آن اختصاص داد. دفتر روابط بین المللی در عین حال تلاش خواهد کرد که حضور فعالی در عرصه سیاست بین المللی داشته باشد.

یک دنیای بهتر: اولویتهای کار شما در این عرصه چیست؟ چه تاکیدات و چه نقشه و برنامه ای برای پیشبرد کار در این عرصه دارید؟

مریم کوشا: اولین کاری که در دستور است تهیه وب سایت انگلیسی حزب است. وب سایت این اجازه را میدهد که اسناد حزب و متون منصور حکمت در دسترس جامعه بین المللی قرار گیرد. در نظر داریم که یک بولتن خبری از فعالیتهای حزب منتشر کنیم- مطالب زیادی تا همین امروز به انگلیسی ترجمه شده است که بزودی روی وب سایت گذاشته میشود.

یک عرصه مهم کار دفتر تماس پیگیر با سازمانها و احزاب در سطح بین المللی است. در نظر داریم که اخبار مهم کارگری را مرتبا بدست سازمانها و اتحادیه های کارگری برسانیم. در عین حال اخبار مبارزات سایر اقشار جامعه در ایران نیز باید تهیه و در سطح بین المللی منعکس شود.

طرح دراز مدت دفتر، برگزاری جلسات به زبان انگلیسی در شهرهای اصلی اروپا است. شرط موفقیت چنین جلساتى در درجه اول شناساندن حزب و ادبیات منصور حکمت در سطح بین المللی است. ایجاد تماس های فعال با رهبران تشکلهای کارگری و سازمانهای مدافع حقوق بشر و تشکلهای پیشرو و مترقی نیز جزو نقشه و طرح دفتر است که امیدواریم با اختصاص نیرو بتوانیم پیش ببریم.

یک دنیای بهتر: یک هدف این دفتر شناساندن و معرفی کمونیسم منصور حکمت در سطح جهانی است. چگونه باید گنجینه عظیم منصور حکمت، نگرش سیاسی و کمونیستی متفاوت او را در سطح جهانی مطرح کرد؟

مریم کوشا: هم اکنون به همت خسرو داور سایت منصور حکمت گنجینه عظیم و مهمی در شناساندن نقش منصور حکمت بعنوان لیدر جنبش کمونیسم کارگری ایفا میکند. تمام تلاشمان را باید بکنیم که این سایت کامل شود. یکی از وظایف مهم و عاجل دفتر بین المللی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ترجمه آثار منصور حکمت (آنهایی که هنوز ترجمه نشده) در درجه اول به زبان انگلیسی است. همینجا دوست دارم از همه خوانندگان دعوت کنم که در این عرصه با ما همکاری کنند- علاقمندانی که میتوانند متون منصور حکمت را به زبانهای غیر فارسی (بخصوص انگلیسی) ترجمه کنند با ما تماس بگیرند تا بتوانیم این کار مهم را با یاری همدیگر انجام دهیم.

همه کسانی که آثار منصور حکمت را به زبان فارسی خوانده اند میدانند که چه دنیای عظیمی را برایشان باز کرده- ما میخواهیم این دنیا را برای مردم دنیا باز کنیم.

ترجمه آثار منصور حکمت و گذاشتن آنها روی وب سایت فقط قدم اول این کار مهم است. باید آن را مرتبا تبلیغ کرد تا در دسترس همه قرار گیرد. از سازمانهای بین المللی که سمپاتی به کمونیسم کارگری دارند میخواهیم که به وب سایت انگلیسی حزب لینک بدهند. آدرس وب سایت منصور حکمت و حزب را باید وسیعا تبليغ کنیم. *