گزارش٬
استعفای ایزدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
و دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران!
لیلا احمدی

سرانجام پس از چندین ماه کشمکش و اعتراض مصمم و پیگیر پرستاران کرمانشاه برای دریافت دستمزدهای عقب افتاده شان و بخاطر اوضاع ملتهب بیمارستانهای کرمانشاه٬ ایزدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه٬ به علت استیصال و ناتوانی در کنترل اوضاع و شرایط  بسیار حساس بیمارستانها استعفا داد يا کنار گذاشته شد. او بااینکه قبلا چندین بار درخواستهای مکررش برای استعفا مورد قبول حکومت اسلامی قرار نگرفته بود٬ در روزهای اخیر بطور ناگهانی از کار برکنار شده و حکومت مهره سوخته دیگری به نام نوری زاده را جایگزین وی نموده است.

لازم به یاد آوری است که بیش از 2000 نفر از پرستاران بیمارستانهای کرمانشاه هنوز موفق نشده اند به طور کامل مبالغ ساعات اضافه کاریشان را دريافت نمايند. کار اضافی سخت و توانفرسا و همراه با شب نخوابی که مربوط به 5 ماه اخیر است و هنوز حقوق آن پرداخت نشده است. همينطور به گفته یکی از مسئولین حسابداری بیمارستان "امام رضا"٬ اکثر پرستاران بیمارستانهای کرمانشاه که بیش از 3500 نفراند٬ مبلغ کمک هزینه مسکن سه ماه آخر سال 86 خود که جمعا 90000 تومان می شود را تاکنون دریافت ننموده اند. این منبع افزود کل کمک هزینه مسکن این 3 ماه پرستاران مبلغی حدود 350 میلیون تومان است که تا به حال به بهانه های مختلف آن را بالا کشيده اند!

یکی دیگر از پرستاران بخش رادیولوژی بیمارستان "امام رضا" میگفت: نوری زاده عامل خود حکومت است. او با وعده و وعیدهای دروغ و همچنین با دسیسه چینی و همدستی پنهانی با حراست  برای فریب و سرکوب پرستاران به میدان آمده است. این حرفها به گوش ما نمیرود. ما به چیزی کمتر از حق و حقوق مسلم خودمان رضایت نخواهیم داد.*
3/6/87