جنایتی دیگر علیه بشریت
کشف اجساد 13 پناهجو در استانبول

روز چهارشنبه 30 جولای 2008، منطقه "کوچوک چکمه سی" شهر استانبول، شاهد جنایتی هولناک بود. اجساد 13 پناهجوی عمدتا پاکستانی در میان توحش دنیای ضد انسانی سرمایه داری کشف شد . بنا بر گزارش خبرگزاری "ان تی وی" ترکیه، تاکنون مقامات کشور ترکیه هیچ اقدامی دراین باره صورت نداده اند .

دولت فاشیتی جمهوری ترکیه، تاریخی طولانی در نقض حقوق بشر و ضدیت با پناهجویان خارجی دارد و هر روزه بر اسناد جنایات این دولت افزوده میشود. اولین بار نیست که چنین جنایتی در ترکیه رخ میدهد. اخبار کشته شدن پناهجویان در مرزهای آبی و خاکی این کشور، زندانی کردن، شکنجه و دیپورت پناهجویان و برخورد متوحش پلیس ترکیه، فقر، فلاکت، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی، بیسوادی کودکان پناهجو، بی حقوقی و بلاتکلیفی انسانها و هزاران نمونه دیگر، شناسنامه منزجر کننده این دولت در امور پناهندگان است .

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، ضمن ابراز تاسف شدید نسبت به وقوع چنین تراژدی هولناکی، دولت ترکیه و قوانین ضد انسانیش را مقصر و مسبب اصلی این واقعه میداند و پس از تکمیل تحقیقات در این خصوص، اقدامات عاجلی را در خصوص پیگیری این جنایت در دستور قرار میدهد .

ما همچنین از سازمانهای بشردوست در ترکیه و دیگر کشورها خواستاریم تا ضمن محکومیت جنایات دولت ترکیه، اعتراض خود را به هر طریق ممکن به وضعیت اسفبار حقوق بشر در ترکیه و جنایت اخیر دراستانبول اعلام دارند .

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
31.07.08