تهاجم فاشيستی به شهروندان افغانی محکوم است!

بنا به خبر دريافتى٬ این روزها در سطح شهر تهران دور جدیدی از یورش و تهاجم سازمان یافته علیه مهاجران و کارگران زحمتکش افغانی شروع شده است. طی هماهنگی و دستور العمل سراسری نیروی انتظامی٬ هر روز اول صبح٬ مزدوران انتظامی هر کلانتری با همراهی چندین دستگاه مینی بوس در حوزه خود به گشت و تعقیب و بازداشت مهاجران افغانی می پردازند. مراکز اصلی کار و زندگی کارگران افغانی عمدتا ساختمانهای نیمه کاره و در حال احداث و همچنین مراکز باز یافت زباله در سطح شهر تهران است! برخورد ماموران انتظامی حکومت جهل و جنایت اسلامی با کارگران و مهاجرین بی پناه افغانی بسیار خشن و وحشیانه و توام با ضرب و شتم در انظار عمومی است! در بسیاری از موارد ماموران انتظامی در مقابل دریافت رشوه و اخاذی از جیبهای خالی کارگران افغان اقدام به آزادی آنها می نمایند. این روزها اخاذی و دریافت رشوه از مهاجران و کارگران زجر کشیده افغان در مقابل آزادیشان برای ماموران سرکوبگر حکومت اسلامی به منبع مناسبی برای کسب درآمد تبدیل شده است! فشار و سرکوب آنچنان شدید است که مهاجران افغانی از ظاهر شدن در اماکن و معابر عمومی٬ در استفاده از مراکز درمانی٬ و حتی از بابت خرید و تهیه نان و خوراک روزانه خود داری می کنند!

جمهوری اسلامی طرح شناسائى، دستگيرى و اخراج مهاجرین افغانی ساکن ایران را مداوما و در ميان سکوت نسبى و بيتوجهى جامعه پيش ميبرد. سال گذشته طرح آوردند که شهروندان افغانى را که که فاقد مدارک قانونی اقامت در ایران هستند را در "اردوگاههایی" محبوس کنند! جمهورى اسلامى از تجارب دولت اسرائيل استفاده ميکند و اردوگاه هائى شبيه به اردوگاههاى فلسطينيان را براى شهروندان افغانستانى تدارک ديد. تقى قائمى مدیر امور اتباع و مهاجران وزارت كشور رژيم اسلامى، روز ١١ دیماه سال گذشته طى مصاحبه ای با خبرنگاران اعلام كرد كه "منبعد مهاجرين غيرمجاز را در اردوگاههائى که شرایط زندان را خواهند داشت نگهدارى ميکنيم. تاكنون افراد فاقد مجوز را به طور مسالمت آمیز و به وسیله اتوبوس به كشورشان باز می‌گرداندیم اما از این پس با توجه به اختیارات قانونی كسب شده، قصد داریم مهاجران غیر مجاز را حداكثر تا پنج سال در اردوگاههایی كه برایشان در نظر گرفته شده، نگهداری كنیم ."

طرح سال پيش با قصاوت اجرا و در نيمه راه متوقف ماند. اما در همان شروع نشان دادند که دست هر فاشيستى را از پشت بستند. با اعمال زور و خشونت فرزندان را از خانواده ها جدا کردند و با کتک کارگران را سرکار دستگير و ديپورت کردند. عکس و جزئیات قربانیان این سیاستها در بيمارستانهاى کابل و کسانى که زير شکنجه جانشان را از دست دادند توسط شاهدان عينى در اخبار منعکس شد. اين روش "مسالمت آميز" ادعایی رژيم اسلامی بود! زمانى که رسما اعلام ميکنند به زندان و اردوگاه ميبريم و پنج سال زندانى ميکنيم، دارند از طرح يک اسارت همگانی و پاکسازى کثيف قومى حرف ميزنند. دارند مثل هميشه "توجيهات اقتصادى" براى سياست ضد کارگرى و ضد انسانی شان دست و پا ميکنند. کمپين پاکسازى و طرح ضربتى شان را با اشک تمساح ريختن براى "جوانان بيکار خودمان" شروع کردند !

بخش اعظم این مهاجرین کارگران هستند. کارگران افغانی در ایران در دشوارترین شرایط توسط سرمایه داران "ایرانی" استثمار میشوند. کارگران افغانی بی حقوق ترین و محرومترين بخش طبقه کارگر ايران هستند. سرکوب خونين، زندگى تروريزه شده، تبليغات راسيستى مداوم در رسانه ها و توسط ارگانهاى دولتى، دستمزد کمتر، ساعت کار طولانى٬ کار شاق و طاقت فرسا، منشا سود سرشار سرمایه داران در ایران بوده است. نميگويند بساط لفت و ليس سرمايه دارى در ايران با کار کارگر- چه متولد ايران و چه مهاجر- ميچرخد و تمام جلال و جبروت اين مرتجعين را کارگران تامين کرده اند!

فاشيسم ايرانى دستکمى از فاشيسم آلمانى و اسرائيلى ندارد. کودکان شهروندان افغانى را صرفا بدليل نداشتن يک تکه کاغذ از تحصيل محروم کردند، مرتبا اتهام "قاتل و دزد و تجاوزگر" را بالاى سر اين مردم شريف نگاهداشته اند. مانند هر فاشيست ديگری در دنيا "منشا بيکارى را مهاجرين قلمداد ميکنند". قبلتر حکم تير را در مشهد و خراسان برايشان صادر کردند. با شکنجه و غارت اموالشان دستگير و ديپورتشان کردند. سياست اسارت در اردوگاهها را پيش کشيدند و اين سيکل معيوب ادامه دارد. یک منشاء توجیه این جنایت طوق لعنت "مليت افغانى" است. "مليتى" که هيچکس خود داوطلبانه انتخاب نميکند و ظاهرا راه گریزی هم از آن نیست. دستگيرى، اخراج، و زندانى کردن کارگران و خانواده های شهروندان افغانستانى هدفى جز رواج خرافه ملیت و ناسيوناليسم با هدف ضربه زدن به اتحاد طبقه کارگر ندارد. اين تعرضى عليه انسانیت و طبقه کارگر ايران بطور کلى است. کارگران فريب این سیاستهای سرمايه دارى "خودى" که به فکر "جوانان بيکار خودمان" است را نميخورند! کارگران ميدانند سرمایه  مرز نمی شناسد، کارگران ميدانند سرمايه به کارگر نه به چشم یک انسان بلکه به چشم یک ابزار تولید سود نگاه ميکند و از موقعيت کارگر مهاجر براى پائين نگهداشتن سطح دستمزدها و ايجاد رقابت مبان صفوف طبقه کارگر استفاده ميکند. کارگران ميدانند خرافه "مليت و تفاوتهای ملى" تنها زنجير بردگى طبقه ما را محکم ميکند. کارگران فريب اين تبليغات پوچ و فاشيستى را نميخورند !

کارگران تبليغات فاشيستى حکومت اسلامى و تهاجم سرکوبگران به بخشى از هم طبقه هاى خود را قويا محکوم ميکنند. کارگران در مقابل اين ارتجاع فاشيستى که هدفش را تضعيف کل طبقه کارگر و رواج خرافات ملى قرار داده است، سياست همبستگى طبقاتى و اتحاد کارگرى را پيش رو ميگذارند و بر همسرنوشتى طبقه کارگر بعنوان يک موجوديت جهانى تاکيد ميکنند. اين جمهورى اسلامى و سرمايه داران هستند که به هزينه کارگران و از جمله شهروندان افغانستانى زندگى طفيلى خود را ميگذرانند. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى دوشادوش طبقه کارگر سياست پاکسازى قومى جمهورى اسلامى را قویا محکوم ميکند و براى شکست اين سياست تلاش خواهد کرد. مهاجرین افغانی بايد بدون قيد و شرط از تمامی حقوق شهروندی برخوردار باشند. از نقطه نظر طبقه کارگر این افراد شهروندان متساوی الحقوق جامعه هستند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای جامعه ای آزاد و بدون تبعیض بر حسب "ملیت"، تابعیت، محل تولد، جنسیت و مذهب مبارزه میکند .

دست فاشيستها از شهروندان افغانی ساکن ایران کوتاه !
مرگ بر حکومت اسلامی سرمايه !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !

حزب اتحاد كمونيسم كارگری
۵ مرداد ما ١٣٨٧ – ٢۶ جولاى ٢٠٠٨