فضا در ميان پرستاران کرمانشاه ملتهب است!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 2000 نفر از پرسنل و پرستاران بیمارستانهای "امام رضا، طالقانی، فارابی، خمینی، امام علی" و دیگر مراکز درمانی کرمانشاه٬ مبالغ اضافه کاری انجام شده و کارانه ناچیز ماهیانه خود را از آغاز سال جدید تا کنون به مدت 4 ماه ماه است که دریافت ننموده اند. بر طبق قوانین جاری 20 درصد از کل درآمد هر بیمارستان بعنوان "طرح کارانه" بایستی بین کلیه پرسنل تقسیم شود. بر طبق قانون ناعادلانه دیگری 18 درصد کل این مبلغ به پزشکان متخصص که از مالکین و سهامداران بیمارستانهای خصوصی نیز هستند تعلق ميگيرد و تنها 2 درصد ناچیز آن به کلیه پرسنل زحمتکش شیفتهای شبانه روزی که در بدترین شرایط کاری و زندگی هستند پرداخت می شد که هم اکنون 4 ماه است از پرداخت این مبلغ ناچیز هم خودداری می شود! یکی از پرستاران بیمارستان طالقانی می گفت: ما پرستاران که باید حافظ جان و سلامتی جامعه باشیم بر اثر فشار کار بیش از حد و فقر و محرومیت خودمان نیز به انواع بیماریهای روانی و جسمی مبتلا شده ایم! حقوقها آنقدر کم است که کفاف زندگیمان را نمیکند. 4 ماه است شب نخوابی و اضافه کاری کرده ایم. اضافه کاری یعنی کار بیش از حد توانایی، یعنی کار فرساینده که آدم را ذره ذره آب می کند و حالا ما مانده ایم معطل و دستمزدهای پرداخت نشده! ما مانده ایم و اجاره خانه و گرانی!

 بر اثر اوضاع آشفته و نابسامان بیمارستانها و مراکز درمانی کرمانشاه بعلت عدم پرداخت اضافه کاری پرستاران و گسترش جو نارضایتی و هراس از اعتراض و اعتصاب که هر آن امکان آن هست٬  ایزدی رییس دانشگاه علوم پزشکی تاکنون چندین بار درخواست استعفا نموده است که ظاهرا بخاطر حساسیت بالا و جو اعتراضی علیه حکومت اسلامی تاکنون مقامات بالاتر با درخواست استعفای ایزدی موافقت ننموده اند.

پرستاران کرمانشاه بايد نيروى متحد خود را بميدان بکشند. پرستاران بايد خواست نظارت نمايندگان منتخب شان را بر تقسيم عادلانه و سروقت "کارانه" که در واقع بخشى از دستمزدشان است مطرح کنند. نبايد قبول کرد که همه مناسبات بيمارستانها و اختصاص ناعادلانه کارانه را خود آنها تعيين کنند و پرستار هيچ حق و نظارتى نداشته باشد. همينطور افزايش حقوقها متناسب با گرانى و بالا رفتن قيمتها٬ پرداخت سر وقت و يکجاى دستمزد٬ بيمه درمانى و چکاب مرتب که بتواند پاسخگوى خطرات ناشى از محيط آلوده بيمارستانها براى پرستاران باشد٬ از جمله خواستهائى است که همواره پرستاران داشته اند و بايد با جديت بيشترى مطرح کرد. حزب٬ پرستاران را به اتحاد و طرح يکصداى خواسته هايشان دعوت ميکند.

 

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ مرداد ماه ١٣٨٧ – ٢۶ جولاى ٢٠٠٨