کارگران اخراجى پرريس از کارفرما شکايت کردند!

در روزهاى اخير به اطلاع رسانديم که کارفرماى پرريس دو کارگر بنامهاى طيب چتانى و فخرالدين زند کريمى را به بهانه قبول نکردن کارى جز پست ادارى شان با توهين و برخورد فيزيکى اخراج کرد. بلافاصله اين کارگران شکايت کردند و امروز پرونده شکايت آنها را به يکى از شعبه هاى تشخيص اداره کار داده اند.

لازم به ذکر است که هفته قبلتر کارگر ديگرى بنام فرزاد زند سليمى ازاين کارخانه اخراج شد. ضرورى است کارگران پرريس که امروز دست به اعتصاب و تحصن زدند٬ خواست بازگشت به کار همکاران اخراجى شان را مطرح کنند. اين خواست هم اتحاد کارگران را تقويت ميکند و هم سدى را در مقابل اخراجهاى بعدى ميگذارد.

کارگران اخراجى پرريس بايد به سرکار بازگردانده شوند!

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ مرداد ٨٧ – ٢٩ ژوئيه ٢٠٠٨