1.jpgدفتر دفاع از حقوق پناهندگی

    Bureau  for Defense of Refugees (BDR)

 

انتقال داوود باقری به زندانی دیگر


چند روز پیش، داوود باقری، پناهجوی ایرانی (از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب) که بیش از 4 ماه در زندان خارجیها در ادرنه (ترکیه) نگهداری میشد، به زندان دیگری در شهر "کارک لر آلی"  واقع در 15 کیلومتری زندان ادرنه منتقل شد. این انتقال در شرايطی اتفاق افتاده که هم سازمان ملل و هم دولت ترکیه تحت فشار شدید هستند. انتقال داوود باقری از یک زندان به زندانی دیگر شرم آور است و موجبات نگرانیهای عمیق فعالین حقوق بشر را فراهم آورده. تا این لحظه، سازمان ملل موفق به تماس با داوود در زندان جدید نشده و از وضعیت جسمانی داوود اطلاعی در دست نیست.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، سازمان ملل را موظف به پایان دادن به این وضعیت میداند. ما بار دیگر احزاب، نهادها و شخصتهای مدافع حقوق بشر را به حمایت از داوود باقری فرا میخوانیم. اخبار تکمیلی از وضعیت داوود، در اطلاعیه های بعدی به اطلاع میرسد.


www.save-davoodbagheri.blogfa.com
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
28.07.08