سلمان رشدی شوالیه و جنگ مذاهب!برخی از نویسنده گان از موقعیت خود برای روشن كردن افكار عمومی استفاده میكنند! و برخی دیگر از شهرت خود برای تحمیق اذهان مردم! و در كنار مرتجع ترین رژیم ها و سیاست مداران قرار میگیرند. چندی پیش٬ هارولد پینتر نویسنده٬ نمایش نویس وهنرمند سرشناس در سخنرانی معروف خود كه بمناسبت دریافت جایزه ادبی نوبل ارائه داد به انتقاد از سیاست جورج بوش پرداخت. جنگ آمریکا در عراق را محكوم كرد! نظم نوین را جز بدبختی٬ جنگ و كشتار مردم ندانست! سیاستمداران حاکم را دروغگویانی دانست كه به فریب مردم مشغولند. اعلام کرد که در برابر این دروغگویان٬ باید از حرمت زبان و انسانیت دفاع كرد!

اما این روزها سلمان رشدی٬ نویسنده و رمان نویس جنجالی٬ از طرف ملکه انگلیس ملقب به شوالیه میشود! سلمان رشدی نویسنده خوبی است. کتاب آیات شیطانی او اقدامی در نقد خرافات مذهب اسلام است. خمینی رهبر جنایتکاران اسلام در دوران اخیر به این خاطر فرمان قتلش را بر مسلمانان واجب دانست. اما دلایل اعطای این جایزه از جانب دستگاه عقب مانده و ارتجاعی سلطنت انگلستان چه اهدافی را دنبال میکند؟ آیا کتابهای سلمان رشدی نور روشنگری در اذهان تاریک این انگلهای تاریخی انگلستان تابیده است؟ آیا بعد از دو دهه از انتشار کتاب آیات شیطانی فرصت کرده اند این کتاب را مطالعه کنند و به ارزش آن پی برده اند؟

حقیقت سیاسی این اقدام ملکه را باید در ارتباط با اصلی ترین تقابلات سیاسی دوران حاضر، پس از فاجعه خونین ۱۱ سپتامبر، جستجو کرد. ۱۱ سپتامبر کلید یک جنگ تروریستی در ابعاد جهانی را زد. اکنون مدتی است که جنگ دو قطب تروریسم بین المللی، تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی، عرصه های متفاوت سیاست، زندگی اجتماعی و حتی سینما و فرهنگ و همچنین مذهب را در بر گرفته است. هر دو قطب روز بروز بیشتر بر دستگاه مذهب بعنوان ابزاری کلیدی در این جنگ و تقابل سوار میشوند. دستگاه اسلام و دستگاه مسیحیت هر چه بیشتر نقش ابزاری خود را در این جنگ تروریستی عهده دار میشوند. اقدام ملکه انگلستان را باید در این راستا درک و ارزیابی کرد. مذهب همواره ابزاری موٽر در خدمت طبقه حاکمه بوده است. تروریسم دولتی برای پیشبرد جهانی این امر خود نیازمند حضور موٽرتر دستگاه مافیایی کلیسا و مسیحیت و همچنین تبلیغات گسترده تر علیه مذهب و سیاست قطب مقابل است. پاپ بندیکت ۱۶ در شروع کار خود به این کارزار تبلیغاتی پیوست.

از طرف دیگر سلمان رشدی و خیل عظیمی از روشنفکران و نویسندگان بورژوازی در غرب به جانبداری از نیروی "خودی" در این جنگ و تقابل بر خاسته اند. تضاد عمده و غیر عمده میکنند. چشم به روی این تقابل جهانی می بندند. و عملا خواسته و ناخواسته در اردوی سیاسی و تبلیغاتی یک اردو قرار میگیرند. سلمان رشدی بخود اجازه میدهد و از دستگاه خون و شمشیر اشرافی این جایزه تحقیر انسانیت را می پذیرد. از شوالیه شدن خود لذت میبرد! و ظاهرا فراموش میكند كه این دستگاه منشاء وسمبل چه جنایات و عقب ماندگی ای در تاریخ است. از قرار فراموش میکند که این دستگاه در دوران گذشته چگونه انسان٬ تفكر٬ كتاب٬ پیشرفت٬ و تمدن را گردن میزد!

اهدای شوالیه گری به نویسنده آیه های شیطانی٬ با واكنش خشم آلود نمایندگان خدای اسلام٬ روبرو میشود! سید احمد خاتمی یکی از خرده جیره خواران اسلام در خطبه های نماز جمعه تهران٬ اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی را٬ به معنای رویارویی انگلیس با مسلمانان دانست و تاكید كرد كه فتوای امام در مورد سلمان رشدی٬ زنده و غیر قابل تغییر است! به گزارش خبرنگار ایلناٌ٬ خاتمی گفت دولت فرتوت انگلیس از سویی خود را مدافع حقوق بشر معرفی میكند و از سویی دیگر به یك عنصر مفلوك و ورشكسته ای كه به مقدسات بیش ازیك میلیارد و نیم مسلمانان اهانت كرده٬ مدال افتخار میدهد! خاتمی گفت: در شرایطی كه موج خیزش اسلامی در جهان شروع شده است. دادن مدال به فردی كه هیچ هنری ندارد و رمان نویس و نویسنده برجسته ای نیست تنها به دلیل فحش دادن به پیامبر مشهور شده است به معنای رویارویی با یک و نیم میلیارد مسلمان است. دنیای اسلام امروز یكپارچه خروش است و در ایران نیز فتوای امام زنده و غیر قابل تغییر است!

اوباش آدمکش اسلامی میکوشند وانمود کنند که جهل و خرافات اسلامی یک باور عمومی مردمی است که در جوامع اسلام زده زندگی میکنند. نه مردم در کشورهای خاورمیانه و شرقی و نه در کشورهای غربی تیول اوباش اسلامی و مسیحی نیستند. مذهب علی العموم یک تحمیل، یک جهل گسترده و تحت الحمایه دولتهای حاکم است. بدون حمایت دستگاههای حاکم مدتها بشریت از شر این دستگاهها خلاص شده بود.

از طرف دیگر اگر هنوز كسانی پیدا میشوند كه معتقدند اسلام صرفا یك مذهب و عقیده است بهتر است كه چشمانان خود را باز كنند! اسلام امروز جنبش سیاسی برای تصرف قدرت سیاسی است، یک نیروی آدمکش است. در سودان و الجزایر و سومالی٬ كودكان و سالمندان  را قتل عام میكند! در ایران٬ و افغانستان٬ سنگسار  میكند! دست  قطع میكند و چشم را از حدقه در میاورد و دار میزند! در عراق به بیمارستانها یورش میبرد و بیماران و دكترها را قتل عام میكند! در سراسر دنیا٬ فرودگاه ها٬ متروها و رستورانها را٬ جولانگاه عملیاتهای تروریستی خود میكند! شادی٬ خوشی٬ و حرمت انسانی را به گروگان و اسارت میگیرد! جنبشی ارتجاعی٬ ضد كمونیستی٬ ضد مدرنیسم٬ ضد آازادی٬ ضد زن و ضد انسانی است كه مثل بختكی بر سر جهان افتاده است وزندگی میلیونها انسان را نابود كرده است! جنبشی تماما ارتجاعی است  كه در رقابت با غرب٬ و بعد از فروپاشی جنگ سرد٬ از تابوت تحجرسر بر آاورده است تا سهم خود را در شرایط جدید جهانی طلب كند!

اهدای لقب شوالیه به سلمان رشدی٬ حمله دستگاه مسیحیت و بورژوازی غرب٬ به اسلام مساله ای سیاسی است! حمله ای است تا اسلام سیاسی را  در اروپا به عقب براند و سهم  آنرا در نظم نوین جهانی كمتر كند! ذره ای آزادیخواهی و تقابل با مذهب را در خود ندارد. اگر اسلام٬ كثیف٬ غیر انسانی٬ ضد زن و ضد كودك است! به همان اندازه هم دستگاه مسیحیت٬ ضد زن و ضد كودك است! دنیا فراموش نكرده است كه مرحوم پاپ٬ ژان پل دوم٬ به علت تجاوز وحشتناك و بیسابقه كشیشان محترم به كودكان بیگناه٬ مجبور به عذر خواهی در افكار عمومی شد! اگر اسلام دین را با شمشیر٬ سنگسار٬ اعدام٬ عملیات انتحاری و ترورگسترش میدهد، مسیحیت نیز دین را با كتاب سوزی و آددم سوزی و حمایت از هیتلر و جورج بوش٬ گسترش میدهد! امروز٬ بیشتر از هر وقت دیگر٬ سعادت بشر به مبارزه بر علیه هر نوع مذهب گره خورده است! اگر مردم بنا است كه اََزاد شوند و در یك دنیای انسانی زندگی كنند! ابتدا باید از شر مافیای مذهب و صنعت مذهب٬ رها شوند! كمونیسم كارگری در صف اول٬ این جنبش قرار دارد! یک رکن فعالیت ما مبارزه همه جانبه علیه مذهب و علیه جنگ مذاهب است. به این صف بپیوندید!

محمود احمدی

mahahmadi@yahoo.com