تهران، زری خرمی
شهر تهران تقریبا در تمامی مناطق بشدت ملتهب است. اخبار به آتش کشیدن پمب بنزینها تا حدودی هم با اغراق در سطح شهر پخش می شود. شور و هیجان و در عین حال خشمی را در میان مردم شاهد هستیم. در هر جمعی پیر و جوان می گویند تا کی این همه ظلم و ستم، تا کی فقر و بدبختی! مردمی آماده و خشمگین را می شود دید. جوانان تلاش می کنند مردم هر بیشتری را به اعتراض در مقابل سهمیه بندی بنزین به میدان بیاورند. امروز خیابانهاى تهران انسان را به یاد انقلاب 57 می اندخت. رژیم جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگرش را به میدان آورده است و مرتب از رسانه خبری تلاش دارد مردم را آرام کند. تاکنون یعنی 12 و نیم ظهر ایران اعتراضات ابعاد جدیدی به خود می گیرد .

 سقز
عطا گزارش می دهد امروز مردم عصبانی هستند و معترض. سران رژیم از ریز و درشت را به باد فحش می کشند. نیروهای انتظامی هم جرات هیچ تحرکی در مقابل مردم معترض ندارند. امروز در خیابنها ماشینهای کمتری دیده می شود .

سنندج، وحید رحیمی
امروز شهر سنندج نیز اکثر کارمندان با تاخیر به محل کار رسیدند. تعداد زیادی از ماشینهائی که برای انتقال مردم هر روز در حرکت هستند در گاراژها مانده اند. خیابانهای شهر سنندج بی سابقه شلوغ است. نیروهای انتظامی در چهارراه ها حضور دارند. اما فقط نظارگر ناسزاهای مردم هستند. اتحادیه تاکسی رانان سنندج امروز تنها تعداد بسیار محدودی از ماشینهای خود را توانستند در خدمت مردم بگذارند. سایر ماشینها بدون  بنزین در محل پارک هستند. اتحادیه تاکسی رانها امروز ساعت 5 و نیم بعد از ظهر مجمع عمومی دارند. قرار است تصمیمات جدی در مقابل این اقدام بی شرمانه دولت و حمله به معیشت مردم را با اعتراضی گسترده پاسخ دهند. آژانسهای تاکسی رانی نیز کارشان مختل شده است. در گفتگو با تعدادی از مردم هر کسی می گوید دنیا دارد به این حکومت اعتراض می کند. این رژیم دارد هر روز علیه مردم محروم فقر را بیشتر تحمیل می کند. صدای اعتراض را می شود هر گوشه شاهد بود. خیلی از مردم در شهر سنندج با علاقه اعتراضات مردم تهران و سایر شهرها را دنبال می کنند. خبر منفجر شدن پمب بنزین توسط مردم هیجان بی سابقه ای را در میان مردم به راه انداخته است. اگر تهران به میدان بیاید شهرهای دیگر نیز به میدان خواهند آمد. ایا در روزهای آینده شهرهای کردستان و بخصوص سنندج شاهد اعتراضات گسترده خواهد بود؟ یا رژیم سریعا عقب نشینی می کند. اتحادیه تاکسی راننان اقدامات خود را تا اخر امشب به اطلاع مردم سنندج خواهد رساند.