اخبار از جنوب ایران و لرستان


 به دنبال سهمیه بندی بنزین اعتراضات در شهر اهواز و در استان لرستان نیز آغاز شده است. دیشب دیر وقت امام جمعه اهواز بقتل رسیده است که گویا بدست مردم خشمگین اين عمل صورت گرفته است. از دیروز تا امروز کماکان درگیری بخصوص در پمب بنزینها بین مردم و نیروهای انتظامی ادامه داشته است. آژانسهای تاکسی رانی این مناطق به اعتراض به سهمیه بندی امروز به خیابان نیامدند. مردم با مشکل جدی  برای رفت و آمد مواجه شدند.
در اندیمشک تمامی رانندگان آژانسهای تاکسی رانی در محل اتحادیه تجمع کردند. امروز از همان ساعت اولیه مردم اندیمشک در حمایت از تاکسی رانها و هم صدا با کارگران این بخش از سوار شدن به ماشينها خوددارى کردند. شهر اندیمشک و ادارات آن مختل شده بود. مردم شهر اندیمشک در گرمای 50 درجه در سایه ها نشسته بودند و آماده درگيرى و اعتراض بودند. نیروهای انتظامی تلاش می کردند هیچ اصطکلاکی پیش نیاید.

خرم آباد
مردم خرم آباد نیز به مسئله سهميه بندى اعتراض کردند. در چندین پمب بنزین بین مردم و نیروهای انتظامی درگیریهای شدیدی صورت گرفته است.  نیروهای انتظامی در موقعیتی کاملا تدافعی به مردم برخورد می کنند.
تاکسی و ماشینهای حمل و نقل کارشان را تعطیل کرده اند و شهر نیمه تعطیل بنظر می رسد.

انديمشک، زندگى محرومان را ويران کردند
گزارش از آرمان
در حاشيه شهر انديمشک تعداد زيادي دکه فروش اغذيه و چاى و نوشيدنى هست که به شهردارى کرايه پرداخت ميکنند و از اين طريق امرار معاش ميکنند. نيروى انتظامى با حدود 500 تن نيروي خود در حضور فرماندهى انتظامى شهر و شهردار و فرماندار انديمشک، بوسيله لودر و کاميون اقدام به تخريب حدود 150 دکه کردند و تعداد زيادى را از کار بيکار  و زندگى شان را نابود کردند. اين حمله غير منتظره بود که حتى تعدادى از آنها وسايلشان در زير آوار ماند.
مردم در مقابل اين حمله وحشيانه اعتراض کردند. درگير شدند و خسارت خواستند. مردم با سيل عظيم نيروى انتظامي روبرو بودند و کار زيادى از دستشان ساخته نبود. محل اين دکه داران روى جاده ترانزيت و شاهراه اصلي کشور است. اينها به رانندگان عبورى و تريلر کشها خدمات تغذيه و خواب و خوراک ارائه ميدادند.