کارگرآزاری به سبک کارفرماهای کردستانی
آژانس خبری موکریان٬

ابوبکر فطنی کارگر کارخانه شین بافت- پیروزباف سنندج، از روز 22 خرداد ماه سال جاری به دستور کارفرمای این کارخانه مجبوراست ساعات کاری خود را، در محوطه کارخانه بدون حق نشستن و ارتباط یا صحبت کردن با همکاران، روی پاهای خود بایستد .

وی که کارگر رسمی این کارخانه با بیش از 10 سال سابقه کار می باشد، به دلیل کار در شرایط سخت و طاقت فرسا، به امراضی چون دیسک کمر، آرتروز و تنگی نخاع مبتلا شد، که در سال 86، بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی (کاما) و پزشک معالج و تأیید واحد بازرسی اداره کار، ناچار به 4 ماه استراحت می شود، به طوریکه پزشکان برداشتن اجسام سنگین و کار کردن در حال ایستاده را برای وی ممنوع می کنند .

گفته می شود بعد از ابقاء به کار این کارگر در اسفند ماه سال گذشته، کارفرما هر روز به بهانه ای وی را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. *