قتل يک پناهنده

بنا به اطلاعیه "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی - واحد ترکیه"٬ روز پنجشنبه ١٢ ژوئن درKırklareli Gaziosmanpaşa Barındırma Merkezi’nde  (اردوگاه پناهندگان شهر کرکلریلی) به علت شرایط غیر انسانی اردوگاه٬ پناهندگان دست به تحصن زدند که مورد سرکوب شدید پلیس و ژاندارمری قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده درگیری شدیدی بین پناهندگان و پلیس بوجود آمده که در اثر آن تعداد زیادی از پناهندگان مجروح شده اند و یک پناهجو به نام Terry  Adam در حال فرار ازجهنمی که نام اردوگاه روی آن گذاشته اند به وسیله پلیس کشته شد.

۲۳ آوریل  ۲۰۰۸ نیز ۴ پناهنده که حتی از طرف UN نیز به عنوان پناهنده پذیرفته شده بودند به صورتی غیرقانونی توسط  وزرات داخلی دولت ترکیه دستگیر و با زور به رودخانه دجله انداخته  شده
و همگی جان خود را از دست میدهند. این نه اولین و نه آخرین جنایات برعلیه پناهندگان خواهد بود.  دولت ترکیه تمامی قراردادهای کنوانسیون ژنو را زیر پا میگذارد و هیچ پناهنده ای در ترکیه تامین جانی نداشته و هیچ پناهنده ای امید به فردای خود ندارد.

کمیساریای عالی پناهندگان درمقابل این جنایت آشکار پلیس ترکیه بی اعتناست و در جواب خبرنگاران تی- وی و سایر رسانه ها خیلی راحت می گوید دولت ترکیه به حرف ما گوش نمی دهد . دفتر دفاع ازحقوق پناهندگان شدیداً این عمل غیرانسانی را محکوم میکند و از سازمان حقوق بشر٬ سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمانهای بشر دوست میخواهد که سریعاً در مقابل این اعمال ضد انسانی دولت و پلیس ترکیه اقدام کنند زیرا جان هزاران پناهنده هر لحظه در معرض خطر قرار دارد .

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از تمامی پناهندگان میخواهد که سریعاً حول برنامه های انسانی این دفتر متشکل شوند . دفتردفاع ازحقوق پناهندگی ضمن اظهارصمیمانه ترین تسلیت های خود به خانواده آدام تری و دیگر خانواده هایی که درگذشته عزیزانشان قربانی سبعیت دولتها و پلیس شده اند٬ تمامی احزاب و سازمانهای جهانی حقوق بشر را دعوت به راه اندازی کمپین برعلیه این جنایات مینماید .

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکیه
۱۵/۸/۲۰۰۸