گزارش٬
کارگران کارخانه گونى بافى سما سنندج در آستانه اخراج

کارگران گونى بافى سما در پايان اسفند ماه ٨۶ قرارداد يکماهه که با آنها منعقد شده بود تمام شد. کارفرما به کارگران ميگويد "تا بعد از سيزده بدر برويد خانه و استراحت کنيد". بعد از سيزده بدر با کارگران قراداد يکماهه جديد منعقد کرده٬ اما وقتى حقوق فروردين ماه را ميدهد٬ ١۵ روز آن را نداده و بالا کشيده است. تا بحال حقوق ارديبهشت را هم نداده و مجموعا ۵٠ روز است که اين کارگران حقوق نگرفتند. دراين ۵٠ روز کارخانه با کمبود مواد اوليه روبرو بوده و عملا چيزى توليد نشده است. کارگران که قبلا در ٣ شيفت کار ميکردند٬ الان شيفت شب را هم ميان شيفتهاى صبح و بعدازظهر تقسيم کرده و کارگران فقط کارشان نشستن و گاهى جابجائى وسايل در کارخانه است.

بحث کنونى و شايعات موجود اينست که بزودى و بعد از اين ماه تعداد زيادى از کارگران اخراج خواهند شد. دليل و توجيهات مسئله اخراج هم نبود موارد اوليه٬ نبود مشترى براى کالاى توليد شده و امکان تعطيلى کارخانه است. اين کارخانه يک واحد ديگر در سالن کنار گونى بافى دارد که نخ فرش توليد ميکند. دراين بخش ١۵ کارگر کار ميکنند. اين کارخانه جمعا ١٣٠ کارگر دارد. خريداران محصولات اين کارخانه اداره غله و کارخانه آرد هستند. مدتى است کارفرماها به اين روش روآوردند که چندين ماه حقوقها را نميدهند و اعلام ميکنند که؛ "اگر کسى بخواهد ميتواند تا سقف ۵٠ هزار تومان بهش مساعده بدهيم"! جالب اينست که کارفرما سر وقت فيشهاى حقوق را صادر ميکند اما حقوقها را پرداخت نميکند. *