خبر٬
اخراج و بازخريد در کارخانه شير سنندج

شرکت لبنيات پاستوريزه آرا سنندج٬ اول خرداد ماه ۶ نفر از کارگران خود را اخراج و بازخريد کرد. اين شش کارگر در قسمت تهيه شير براى مدارس کار ميکردند و الان هم دارند بازخريد ميشوند. قرارداد اين کارگران اخراجى قرارداد يکساله بوده است. اين کارخانه کلا ١۵٠ کارگر دارد. بيشتر کارگران با سابقه ۵ تا ١٢ سال قراردادى هستند. بنا به گفته مسئولين اين کارخانه بزودى ١٠ کارگر ديگر هم اخراج ميشوند. *