در استانه 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان
على طاهرى

کودکان همواره بخش عظیمی از قربانیان نظام سرمایه داری در اقصى نقاط جهان هستند. استثمار فزاینده٬  اسیر باند های فحشا و مواد مخدر شدن٬ گرسنگی٬ بی خانمانی٬ بی سرپرستی٬ محرومیت از دنیای کودکانه و روبرو شدن با واقعیت های خشن زندگی٬ همه و همه از فاکتورهای زندگی کودکان در دنیای امروز است. نظام سرمایه داری به عنوان متاخرترین و پیشرفته ترین نظام طبقاتی موجود عامل آفرینش چنین وضعی برای کودکان است. در نظام سرمایه داری ضعیف پایمال است و این شاه بیت اين نظام است. سود بیشتر به هر قیمتی! گسترش سرمایه به هر راهی! حال این سود از دستان ظریف کودک بیرون بیاید یا فروش بدن یک دختر بچه 10 ساله! و از سویی دیگر کودکان سودزا ترین اقشار جامعه برای سرمایه داران هستند. از سویی از بقیه اقشار سنی بیشتر استثمار می شوند چون قدرت اعتراضی ندارند و از طرفی کم ترین دستمزد دريافت ميکنند و در بعضی مواقع مجانی کار می کنند. مارکس در جایی می گوید سرمایه تجسم انسانیت بلعیده شده است. هر چه انسان بیشتر دارد کم تر هست و به همان اندازه کمتر نماینده انسان بودن اش هست. اما این وضع را می توان برگرداند. کلید حل این مخمصه و جهنمی که برای کودکان کار در نظام سرمایه داری برپا شده است در دست طبقه کارگر و پیشرو ترین بخش آن یعنی کمونیسم سازمان یافته طبقه کارگر و به اعتباری کمونیسم کارگری است.
گزارش که در پایین آمده است تنها بخش کوچک و فقط گوشه ای از مشقات کودکان در جهان سرمایه داری را نشان می دهد. کودکان کار از نظر سطح زندگی در عصر برده داری زندگی می کنند. این وضعيت را نبايد پذيرفت. در آستانه روزجهانی مبارزه بر علیه کار کودکان٬ راه اساسى تحرک طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی پيشرو و برابرى طلب دنیا برای عوض کردن این وضعيت به شدت اسفبار است. کودکان کار محرومترين و بيدفاع ترين بخش طبقه کارگر هستند. الغاى فورى کار کودکان از مطالبات فورى طبقه کارگر و جنبش دفاع از حق کودک است.

هند سرزمین کودکان کار
دولت هند سال گذشته قانونی تصویب کرد که به واسطه آن کار کودکان زیر 14 سال غیر قانونی است و صاحب کاران آنها مجازات زندان دارند٬ اما آمار رسمی حاکی از آن است که هند 12.6 میلیون کودک کار دارد که این بیشترین میزان در جهان است. ولی کار شناسان معتقدند که آمار واقعی کودکان کار دست کم پنج برابر رقم مذکور است .

فقر در تاجیکستان به کار کودکان دامن زده است
یونیسف تخمین می زند که نزدیک به 5 هزار کودک در خیابان ها و بازار های شهر های تاجیکستان کار می کنند تا به خانواده هایشان کمک کنند. گزارشی که در خصوص کودکان کار در تاجیکستان فاش می کند که عامل اصلی کار کودکان٬ فقر است. بنا بر آمار بانک جهانی٬ بیش از 40 درصد جمعیت  6 و نیم ملیون نفری تاجیکستان درآمدی کم تر از 2 دلار در روز دارند که زیر خط فقر محسوب می شود .

کار کودکان در مزارع کاکائو
به دنبال بازتاب وسیع گزارش های کار کودکان در مزارع کاکائو در رسانه های جهان٬ وزارت کار غنا به همراه دست اندر کاران صنعت این کشور درصدد ریشه کنی کار کودکان در این مزارع افتاده است.
246 میلیون کودک 5 الی 7 ساله کارهای غیر قانونی٬ خطرناک و استثمار گونه انجام می دهند

روز جهانی مبارزه با کار کودکان که مطابق معمول 12 ژوئن است٬ امسال بر ریشه کن سازی کار کودکان در مزارع تمرکز دارد که نه تنها بخش عظیمی از کودکان کار در سراسر جهان را شامل می شود٬ بلکه یکی از خطر ناک ترین گونه های کار برای کودکان است. تخمین زده می شود که بیش از صد میلیون پسربچه و دختربچه 5 الی 14 ساله به عنوان کودکان کار در سراسر مزارع جهان کار می کنند. این کودک اغلب در معرض خطر هستند  که عجین شدن با مواد سم پاشی و ضد آفت٬ استفاده از وسایل خطرناک وجین و درو٬ کار در گرما و سرمای مفرط و سر و کار داشتن با ماشین آلات سنگین کشاورزی است که هر ساله قاتل صدها نفر از کودکان کار است . آمار سازمان جهانى کار از مرگ ساليانه 22000 کودک در محيط کار سخن ميگويد.

کودکان در اثر فقر٬ بردگى٬ فروش اندامهاى بدنشان٬ از بين رفتن در باندهاى سکس و تن فروشى٬ در جنگهاى فرقه اى و مذهبى٬ و يا بدليل بيمارى و فقدان حداقل بهداشت هر ثانيه قربانى ميدهند. ميزان کشتار کودکان دراين دنياى بيرحم براستى تکان دهنده است. *