اعتراض کارگران شرکت ایران خودرو به هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار

کسانی که در اجلاس ILO شرکت کرده اند نماينده وزارت کار ايران هستند نه کارگران

از: کارگران ایران خودرو
به: دبیرکل محترم سازمان جهانی کار

جناب دبیر کل!
با سلام وسپاس

جناب رئيس
به مناسبت اجلاس سالیانه ILO فرصت را مناسب دانستيم تا مطالبي هرچند تكراري را با شما درميان گذاريم.
ما طی سالهای گذشته بارها اعتراض خود را به نقض ابتدايي ترين حقوق كارگران ايران توسط دولت ایران به حضورتان ارائه نموديم. زيرا ما بعنوان بخشي از جامعه كارگري حق داریم که مثل همه انسانها از حقوق انسانی خود برخوردار باشیم. ما کارگران ایران هر روز شاهد و درگير تمامي اين بيحقوقي ها بوده و هستیم و اینک به عنوان یک کارگر وظيفه خود ميدانيم كه حقوق پايمان شده مان را به جهانيان جهت كسب حمايت از آنان يادآوري نمائيم. ازآنجايي كه سازمان تحت رياست شما رسالتش بررسي حقوق قانوني و تعيين شده كارگران و كارفرمايان است٬ متاسفانه شاهد كم توجهي به بخش كارگري اين رسالت ميباشيم. همانگونه كه اطلاع داريد جمهوري اسلامي ايران سالهاست كه حقوق كارگران ايران را نقض كرده و هر اعتراضي را به وحشيانه ترين شيوه ممكن سركوب مينمايد و اين در حاليست كه عضو‌ILO ميباشد و هرسال در همين زمان دوهيئت انتصابي را به جلسات ساليانه اعزام ميدارد كه هيچگونه مشروعيتي درميان كارگران ايران ندارند. ما از شما انتظار داريم كه اعضاء خود را ملتزم به قوانين مصوب آن سازمان نموده و آنها را به پاسخگويي فرابخوانيد.

جناب رئیس
بر اساس اعلام رسانه ها در اجلاس (مجمع عمومي) آن سازمان كه در ژنو برگزار مي شود٬ متاسفانه باز هم كساني به عنوان نمايندگان طبقه كارگر ايران شركت مي كنند كه در هيچ انتخابات دموكراتيكي به عنوان نماينده  کارگران برگزيده نشده اند.

بدين وسيله، ما کارگران شرکت خودرو سازی ایران خودرو یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی با بیش از سی هزار کارگر اعلام مي كنيم اين شركت كنندگان نمايندگان واقعي كارگران ايران نبوده و اعتراض شديد خود را نسبت به پذيرش اين افراد براي حضور در جلسات سازمان بين المللي كار اعلام مي كنيم.

جناب آقای دبیر کل
همانگنه که می دانید ما کارگران شرکت اتومبیل سازی ایران خودرو با بیش از سی هزار کارگر شاغل در این مجموعه بزرگ تولیدی به علت ممنوعیت ایجاد هر گونه تشکل های کارگری از داشتن هر گونه نماینده کارگری محروم هستیم و هیچ کسی را به عنوان نماینده خود  نداریم. در نتیجه هیات شرکت کننده ایرانی نماینده ما کارگران نبوده بلکه انتصابی از طرف دولت (وزارت کار) می باشند که نه تنها نماینده ما کارگران نیستنند بلکه هویت کارگری نیز ندارند. کانون شوراهای اسلامی کار یک تشکل دولتی و کار فرمائی می باشد چون در اساسنامه آن  شرایطی وجود دارد که همه کارگران نمی توانند در آن شرکت و یا عضوء  شوند. یکی از شرایط انتخابات تشکیل شوراهای اسلامی کار ابتدا تشکیل هیئتهای تشخیص صلاحیت که نماینده کارفرما و چند نفر از افراد مورد اعتماد دولت در آن عضویت دارند می باشند که مغایر با تمام کنوانسیونهای جهانی کار و حقوق بشر در مورد عضویت کارگران در تشکلهای خود می باشند. ما توجه جنابعالی را به  آیین نامه تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوبه هئیت دولت ایران جلب می کنیم که حتی یک مورد آن طبق موازین جهانی کار و حقوق بشر نمی باشد چون طبق آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار نفرات انتخابی در شوراهای اسلامی کار ابتدا باید توسط وزارت کار (نماینده دولت) و کارفرما تشخیص صلاحیت شوند و اگر شرایط لازم که در اساسنامه آن آمده است را داشته باشند می توانند نماینده کارگران شوند و در نتیجه تمام نمایندگان شوراهای اسلامی کار جزء نفرات تائید شده دولت و کار فرما می باشند و در نهایت کانون شوراها به عنوان تشکل اصلی شوراهای اسلامی کار یک تشکل صدرصد دولتی بوده و نفرات آن نیز مورد تائید دولت می باشند و هیچ منافع مشترک با ما کارگران ندارند. نمونه عملکرد این تشکل حضور در شورای عالی کار و قبول تصویب دستمزدهای به نفع دولت و کارفرمایان می باشند که مورد قبول ما کارگران نبوده و اعتراض تمام کارگران ایران به آن ادامه دارد. در نتیجه ما کارگران ایران خودرو که یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی ایران هستیم این تشکل را نماینده خود ندانسته و خواهان اخراج آنان از این مجامع جهانی کار می باشیم.

نمایندگان  بعدی نمایندگان دولت (وزارت کار) می باشند وزارت کار به نظر ما یک نهاد ضد کارگری و مخالف ایجاد تشکلهای کارگری بوده و نمونه آن جلوگیری از برگزاری هر گونه انتخابات تشکلهای کارگری توسط ما کارگران ایران خودرو و اخراج دهها نفر از دوستان ما به جرم تشکل خواهی٬ عدم به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد و حمله به نمایندگان کارگران شرکت واحد و سندیکای آنها٬ دستگیری و زندانی کردن آقای اسانلو٬ عدم قبول خواستهای  کارگران نیشکر هفت تپه  و دستگیری نمایندگان آنها٬ حمله به سندیکای خبازان و دستگیری نمایندگان آنها٬ حمله و دستگیری کارگران نساجی کردستان و عدم پذیرش خواستهای کارگران لاستیک سازی البرز و عدم پذیرش خواستهای کارگران ایران خودرو دیزل٬ و دهها نمونه دیگر از زیر پاگذشتن حقوق تشکل یابی کارگران و خواستهای آنان می  باشد. نمونه بعدی جلوگیری از برگزاری آزادانه روز جهانی کارگر و حمله به کارگران شرکت کننده و دستگیری دهها کارگر به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر که خواستار خواسته های مشخص خود از جمله حق اعتصاب٬ حق اعتراض و اجتماع و ایجاد تشکل های کارگری جدا از دولت٬ خواستار انحلال شرکتهای پیمانکاری٬ لغو قرار دادهای موقت٬ و خواهان دستمزد عادلانه بالای خط فقر که شصت و پنجاه  هزار تومان بودند می باشند.

برای همین ما کارگران ایران خودرو به علت زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین حقو ق انسانها و کارگران توسط وزارت کار نماینده دولت به علت جلوگیری از ایجاد هر گونه تشکل کارگری و به علت نداشتن آزادی بیان آزادی٬ اجتماعات٬ حق اعتصاب٬ نداشتن امنیت شغلی با وجود شرکتهای پیمانکاری و قرار دادهای موقت٬ نداشتن امنیت جانی به علت رعایت نکردن استانداردهای ایمنی٬ نداشتن رفاه اجتماعی٬  نبودن بیمه های بیکاری با اخراجهای بی رویه٬ پایین بودن دستمزدهای خود و بی توجهی وزارت کار در مقابل این خواستهای انسانی ما٬ و همراهی وزارت کار با کار فرمایان٬ خواهان لغو کرسی وزارت کار ایران در سازمان جهانی کار می باشیم.

ما خواهان پایان دادن به کار شرکت های ضد کارگری و ضد انسانی در ایران می باشیم
ما خواهان احترام به امنیت شغلی کارگران و لغو قراردادهای موقت می باشیم
ما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی ایران خودرو و دیگر شرکتهای وابسته به سرکار می باشیم
ما خواهان رسیدگی فوری به عدم پرداخت دستمزدها از طرف کارفرمایان به کارگران می باشیم
ما خواهان حمایت جامعه کارگری از خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه و غیره که با بحران بیکاری مواجهه هستند می باشیم
ما خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان روز اول ماه می روز جهانی کارگر و پایان دادن به تهدید ارعاب پلیسی می باشیم

ما به عنوان جامعه کارگری از کارگران ترکیه حمایت کرده و اقدامات دولت ترکیه را محکوم  و از سازمان جهانی کار می خواهیم  از ورود نمایندگان ترکیه به علت نقض حقوق کارگران به  اجلاس جهانی کار جلوکیری کند.
 
جمعی از کارگران  خودرو سازی شرکت ایران خودرو