دو گزارش کارگرى
تنظيم؛ على طاهرى

اعتصاب کارکنان بیمارستان پاستور نو تهران
جمعی از کارکنان بیمارستان پاستورنو تهران در اعتراض به نحوه دریافت مطالبات خود در محل کار اعتصاب و تجمع کردند. از 2 سال پیش طبق گفته کارگران حقوق٬ دستمزد٬ اضافه کاری٬ لباس کار و سایر مطالبات قانونی کارکنان بیمارستان پاستورنو تهران به دلایل نامعلومی با تاخیر طولانی پرداخت می شود. به طوری که کارکنان بیمارستان عادت کرده اند حقوق ماهیانه خود را با 15 روز تاخیر و اضافه کاری خود را با یک ماه تاخیر دریافت کنند. این در حالی است که مدیران بیمارستان حقوق های دو میلیون تومانی دریافت کرده و سپس جای خود را به مدیران جدید تر می دهند .

یکی دیگر از اعتراضات کارکنان بیمارستان در مورد فعالیت شرکت های پیمانکاری تامین خدمات و نیروی انسانی در بیمارستان پاستور نو و اخراج حدود 20 نفر ار همکاران خود طی چند ماه اخیر است .

حدود 280 نفر در بیمارستان پاستورنو تهران مشغول به کار هستند که به دنبال آغاز به کار شرکت های پیمانکاری در این مراکز بیمارستانی٬ 26 کارگر قراردادی این شرکت با سوابق بیش از 10 سال در حال حاضر به صورت پیمانی مشغول به کار هستند .

تجمع اعتراضی پرستاران و مددکاران دولتی مشهد
جمعی از پرستاران و مددکاران بیمارستان های دولتی مشهد در اعتراض به نبود شغلی و کمبود حقوق خود مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تجمع کردند .

قانون پیمانی کردن نیروهای پزشکی در تمام استان های کشور اجرا شده است. اما پس از گذشت حدود ده ماه از اجرای این قانون در کشور٬ در مشهد به آنان می گویند با حقوق 150 هزار تومان و قرارداد 15 روزه اگر می خواهید مشغول به کار شوید و اگر نه اخراج خواهید شد. یکی از ممدکاران بیمارستان قائم مشهد با اشاره به عدم وجود امنیت شغلی پرستاران در مشهد خطاب به سران ارتجاع گفت: "حال سوال ما این است که آیا با حقوق ماهیانه 150 هزار تومان و قرارداد 15 روزه و وضعیت قیمت کالا و تورم در کشور می توان یک زندگی کم دغدغه داشت و یا حتی زندگی کرد؟" وی با بیان این که ما تمامی مراحل رسمی اعتراض خودمان به این موضوع را از راه های رسمی و قانونی و طی مکاتباتی با مسئولان و حتی احمدی نژاد انجام داده ایم٬ تجمع اعتراض آمیز را تنها راه باقی مانده برای احقاق حقوقشان دانست. این مددکار در مورد نتایج این تجمع اظهار کرد: نمایندگان معترضان با مراجعه به استان داری خراسان قدس رضوی و انجام یک سری مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیدند و قرار شد مسئولان استان داری با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موضوع را پی گیری کنند .

در جواب این رفیق کارگر عزیز می خواستم بگویم که مسلم است با 150 هزار تومان که هیچ با 4 برابر این مبلغ هم در جنگل اقتصاد ایران نمی توان يک زندگى درشان انسان داشت. این سوال را از مقامات و سران ارتجاع و احمدى نژاد تيرخلاص زن پرسيدن جوابى ندارد. آنها خود آگاهانه مسبب اين وضعيت اند.  اصولا رژیم مرتجع و ضد کارگر اسلامی نشان داده راه اول و آخر برای مقابله با موجودیت کثیفش همان اعتراض است. و این توهمی است که بتوان با آخوند های رذل و پلید که استاد حرافی و چرند و مزخرف گویی هستند "دیالوگ" کرد. اگر خاتمی و دنبالچه هایش با تمام نمايشى که بر سر "دیالوگ" راه انداختند امروز مجبور به خفه خون گرفتن شدند دیگر وای به حال کارگر! اما جواب این کارگر را ما فعالان جنبش کمونیسم کارگری داریم. کار ما نه سرمایه داران است و نه اسير شدن در چهارچوب قوانين آنها که تنها منفعت خودشان را حراست ميکند. کار ما سازماندهی جنبش کارگری و سنگربندى در مقابل هجوم سرمايه به معيشت کل طبقه کارگر است. اگر این تلاش بزرگ در ایران به فرجام برسد و کارگر را در موقعيت قدرتمندى قرار دهد٬ بی تردید یک شبه دار و دسته ملایان جنایتکار و اراذل و اوباش مفتخور سرمایه دار در ایران جمع خواهد شد. کلید حل مشکل در دل خود این مشکلات خوابیده است. همین امروز با هزينه اى که براى مراکز مذهبى و مفت خورى و تزريق خرافه به جامعه خرج ميشود٬ می توان حقوق کل کارگران را پرداخت و افزايش داد . *