گزارش٬
فروش مراتع شهرستان سبزوار
دادا کمون

با سلام و درود فراوان به رفقای عزیز. دیروز از یکی از منابع آگاه اداره منابع طبیعی شهرستان سبزوار مطلع شدیم که سه هزار هکتار از مراتع این شهرستان که متعلق به دامداران این شهرستان بود به چند تن از جوانان لبنان جهت کشت زیتون واگذار شده است. هزینه این طرح نیز از حساب ذخایر ارزی دولت طی یک وام به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون دلار پرداخت شده است. وقتی شهردار و رئیس اداره منابع طبیعی و دامداران این شهرستان از کار آقایان جلوگیری بعمل آوردند٬ دستوری از دولت به فرمانداری این شهر رسید که هیچگونه ممانعتی از این پروژه بعمل نیاید. این امر باعث این شده است که بیشتر دامداران بدلیل نداشتن مراتع دام های خود را فروخته زیرا با خشکسالی که وجود دارد و با عدم وجود مرتع نگهداری این دامها مقرون به صرفه نبوده و باعث بیکاری خیل عظیمی از جوانان روستائی این شهرستان شده است.