گزارش٬
زنان در کردستان عراق
على طاهرى

گزارش سازمان حقوق بشر کردستان عراق از افزایش 22 درصدی خودکشی زنان در شمال عراق خبر داد. در سال 2007 میلادی 533 زن در کردستان عراق خود کشی کرده اند در حالی که این آمار در سال 2008 میلادی 289 نفر بود. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کردستان عراق٬ سن زنانی که در کردستان عراق خودکشی کرده اند بین 13 تا 18 سال است. علت خودکشی زنان در کردستان عراق را خشونت خانگی و یاس و ناامیدی نسبت به آینده اعلام شده است. سازمان حقوق بشر کردستان عراق در حال تهیه طرحی با مشارکت نهاد های مدنی خارجی برای دفاع از حقوق زنان کرد در عراق و جلوگیری از روند فزاینده خود کشی زنان در کردستان عراق است .
کشته شدن 232 استاد دانشگاه در عراق
رییس کمیته بین المللی همبستگی با اساتید عراقی گفت از ماه آوریل سال 2003 تا کنون 232 استاد دانشگاه در عراق کشته شدند و بیش از 3 هزار نفر از آنان به خارج از کشور گریخته اند. براساس آمارهای این کمیته خشونت های عراق نیز که به دانشگاه ها کشیده شده٬ به کشته شدن 232 استاد دانشگاه و نا پدید شدن 56 نفر از آنان انجامیده است. این خشونت ها وزارت آموزش عراق  را واداشته 152 گروه علمی را تعطیل کند و بر روند آموزش در همه دانشگاه های عراق به جز منطقه کردستان تاثیری گسترده داشته است. این امر همچنین با افزایش غیبت 75 درصدی دانشجویان به ویژه پس از بمب گذاری در دانشگاه مستنصریه در تابستان سال 2006 انجامیده است* .