به مسئول سایت آزادی بیان

رو نوشت به کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری

حدود یک هفته پیش مقاله ای در رابطه با نقد کوروش مدرسی به سایت شما فرستادم که با نقد رفقای حزب اتحاد و پاسخ شما روبرو شدم. بعد از تامل و گوشزد کردن نکاتی که رفقا بر آن اتفاق نظر داشتند به این نتیجه رسیدم که نوشته من اصولی نبوده و بیشتر به فحاشی شبیه بوده تا نقد اصولی! از پاسخ اهانت آمیزی هم که به شما دادم پوزش می طلبم!

به نظر من درج مقاله قبلی در سایت آزادی بیان موضوعیتی ندارد و خواهشا آن را از روی سایت حذف کنید !

در صورت تمایل می توانید این پاسخ را علنا چاپ کنید و به نظر من بلامانع است !

قربان همگی
علی طاهری