رفیق علی کانتوری در وضعیت نامناسب جسمی به سر می برد
۰۴ ارديبهشت ۱۳۸۷
Wednesday, 23 April 2008

 مسئولین زندان"قزل حصار" كرج از معالجه و درمان رفیق علی کانتوری که بر اثر شکنجه در وضعیت نامناسب جسمی به سر می برد خودداری می کنند.

 رفیق "علی کانتوری" که روز 22  دی ماه از سوی ماموران اداره اطلاعات قزوین بازداشت شد، بر اثر شکنجه های شدید دنده هایش شکسته و همچنین از بیماری حاد آسم رنج می برد، اما علیرغم این وضعیت مسئولین زندان هیچ اقدامی جهت مداوای وی انجام نمی دهند.

از کمپین دفاع از رفیق عابد توانچه حمایت کنید!
۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۷
Monday, 21 April 2008

حکم صادر شده علیه رفیق عابد تنها شروع راهی است که دستگاه های امنیتی و قضایی برای سرکوب آزادیخواهی و برابری طلبی به ما نشان میدهند. همچنانکه رفقا را با اتحاد و پشتیبانی همه مردم آزادیخواه  در ایران و در سراسر جهان، از زندان بیرون کشیدیم. اعلام میکنیم که اجازه نمیدهیم یاران و رفقای ما را مجددا به زندان بیاندازند! دانشگاه های کشور، خیابان های پایتخت های جهان و دنیا را علیه این احکام به لرزه در خواهیم آورد!

اخیرا کمپینی از طرف جمعی از دوستان در مخالفت با حکم هشت ماهه رفیق عابد آغاز شده است. نا هماهنگی های اولیه شروع کار این کمپین باعث اغتشاشاتی شد. این کمپین اکنون مورد حمایت کامل ما است و همه مردم، همه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را به امضای این کمپین فرامیخوانیم.

 

زندان پاسخ هیچ اندیشه ای نیست !

سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت را در حالی آغاز کردیم ٬ که امید به برقراری شرایطی مطلوب برای فعالیت همه ی گروه ها و اشخاص در عرصه های اجتماعی ٬ سیاسی ٬ زنان و کارگران در ایران داشتیم . افسوس که از همان ابتدای سال دریافتیم این سال نیز سالی سخت برای فعالین در همه ی زمینه ها خواهد بود . دستگیری خدیجه مقدم از فعالین زنان و احضار گروهی دانشجویان دانشگاه های مختلف ٬ بی خبری از وضعیت نامعلوم بهروز کریمی زاده ٬ پیمان پیران ٬ علی کانتوری ٬ فرهاد حاجی میرزایی فعالین چپ و ادامه ی نگهداری غیر قانونی احمد قصابان ٬ مجید توکلی و احسان منصوری سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و در پایان ٬ تأیید احکام آنان ٬ شواهدی بر این مدعاست و امروز نیز صدور حکم دور از انتظار رفیق عابد توانچه مبنی بر تحمل هشت ماه حبس تعزیری از سوی او ٬ ما را بر آن داشت تا با کار گروهی و حمایت از این فعال سیاسی از اجرای حکم وی جلوگیری کنیم . در این راه دست همه ی دوستداران بشریت ٬ آزادی خواهان و برابری طلبان را سخت می فشاریم و باور داریم که اگر زنجیر وار و پشت به پشت هم در مقابل این حکم ایستادگی نکنیم ٬ رسالت بشردوستانه ی خود را فراموش کرده ایم . اینک هنگامه ی پشتیبانی از رفیق عابد توانچه است . با فرستادن ای ـ میل و اعلام حمایت خود ٬  ما را یاری کنید .

کمپین حمایت از رفیق عابد توانچه

 

از سايت آزادى و برابرى