خنک و ناخنک
سعيد مدانلو

آیت الله وحید خراسانی٬ فلسفه امام زمان و خر دجال!
یکی از معجزات اسلام در روی زمین٬ وجود آیت الله های عمامه بزرگ در قم است.  ملا های تیپ خامنه ای و کروبی مجموعاً توی جدالها و کشمکشهای ناگزیر سیاسی برای نگهداشتن حکومت اسلامی٬ از وارد شدن اسلام به دروازه های زباله دان بزرگ٬ نتوانستند جلوگیری کنند.   منتها آیت الله هایی که مثل مار غاشیه توی سوراخ سنبه های قم پیدا میشوند که سرشان ششدانگ  به حسین و بقیت الله است هرازگاهی برای انداختن ترس به جان خلایق و نجات اسلام تنوره میکشند. آثار تنوره کشی مارهای غاشیه قم آنقدر شنیع و ضد انسانی است که مثل جهنمی که در قرآن وصف شده٬ باطن جمهوری اسلامی را بمراتب بیشتر از پیش آشکار میکند. گویا آیت الله مرتجع الکبیر٬ صاحب یکی از بزرگترین عمامه ها٬ عظیم الانتظام وحید خراسانی در یک جلسه ای که ظاهراً قرار نبود خبرش پخش شود از فرط نگرانی بسیار برای حال و روز اسلام در آن مملکت٬ حرفهایی زده اند که  تحریف شده اش بیرونی شد. دم و دستگاه حکومت مجبور شدند از روی مصلحت اسلام٬ بخشی و یا قسمی معوج شده از صحبتهای او را بیرونی کنند. وحید خراسانی پرید وسط که نه آقا٬ "حرفمان همان بود که گفتیم. مصلحت امروز این است که من میگویم. ما  مغزهای متفکر اسلامیم  پس حرف گوش بدین".
اینطور که از گفته وحید خراسانی درج شده در سایت تابناک بر میاید و با نقل قولی که او از بزرگ امامه داران قبل از خودش نایینی و بروجردی و حائری میاورد٬ کل ماجرای جلسه مزبور آشکار میشود. آن فقیهان میگویند: "سینه بزنید٬ زنجیر بزنید٬ خون هم جاری بشود٬ بشود".
آیت الله به حق از حال زار اسلام و حتی از کنسرتهای تکیه ها و محلات مملکت احساس خطر میکند.
حال به گوشه ای از حرفهای تحریف و پخش نشدۀ وحید خراسانی  در آن جلسه توجه کنید: "آقا رقاص خونه اش کردند. آقا داره دورۀ آخر زمون میشه. نکنه فکر کردین این امام زمون که به مردم میگیم راست نیست؟. آقا راستی حسینی میخواد بیاد. اوضاع اینطوری که میشه دوره اومدنشه. بهش میگن دوره آخر زمون. همین روزا خردجال هم پیداش میشه. میاد در خونه همه تونو میزنه. آقا بگین سینه بزنند٬ زنجیر بزنند٬ کارد بزنند تا خون بیاد یا امام زمون یا امام زمون تند تر بیا آسه چرا؟ آه٬ خر دجال خر دجال! راه میره کنسرت میذاره. همش هم برای مسخره کردن سید الشهدا. آقا بگین زنجیر بزنند٬ کارد بزنند٬ قمه بزنند٬ قفل به خودشون آویزون کنند. بزنند تا خون بیاد. تا خون نیاد قبول نیست. تا خون جاری نشد بزنید. خون هم جاری شد بزنید. هی بزنید٬ هی بزنید. خودتونو کمتربزنید اونها رو بیشتربزنید. جوونها را بزنید. یادتون باشه اگه از الان نزنید دوره خر دجال ممکنه بشه هزار سال. اینو اثیر ابن مجهول از امام جعفر صادق نقل قول کرده. مسئولان مملکت این حدیث یادشون باشه! درخت اسلام با خون آبیاری میشه٬ برای بیدق اسلام هرچی خون بریزید حلاله. تا امام زمان بیاد شمشیرشو بکشه شما باید با یه دریا خون برید پیشوازش. بعد که خودش میاد اون گنده منده ها رو میزنه. شما هم میشی لشکرش. امروز باید بری برای لشکر امام زمان شدن ثبت نام کنی. اگه امروز خون نریزی فردا که آقا اومد تو لشکرش ثبت نامت نمیکنه! یادتون باشه اگه از الان خون جاری نکنید خردجال میاد مونده گار میشه. بقیت الله هم حالا حالاها ته چاه یا میخوابه خرناسه ملکوتی میکشه یا بیداره از دست شیعیانش جزجیگر میزنه!"
شما هم یادتان باشد! هرچیز دیگری غیر از این از گفته های آیت الله وحید خراسانی انتشار بیرونی بدهند٬ تحریف شده و خلاف نظر نامبرده است. *