اجتماع خانواده هاى زندانيان سياسى سنندج در کنار زندان

برخى از خانواده زندانيان سياسى سنندج روز 13 فروردين را در جلوى زندان سنندج برگزار  كردند. خانواده هانا عبدى٬ روناك صفازاده٬ حبيب الله لطيفى٬ و ياسر گلى امروز سه شنبه   13 فروردين٬ سيزده بدر را٬ در يك حركت نمادين در كنار زندان مركزى سنندج سپرى کردند. ياد آنها را گرامى داشتند و خواهان رسيدگى هرچه سريعتر به پرونده و آزادى آنها شدند. اين خانواده ها همچنين با محكوم كردن بازداشت مجدد آقاى محمود صالحى خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط او شدند.