گزارش از چهار شنبه سوری در تهران


 
گزارش های رسیده تا این ساعت حاکی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای برقرار کردن یک حکومت نظامی خشن در شب چهار شنبه سوری تلاش میکنند. در فلکه چهارم و پنجم نیروی هوایی در تهران فوج فوج مامور پیاده کرده اند و با ماشین کل حدفاصل این دو فلکه را مسدود کرده اند. از سویی دیگر بین فرعی های 34 تا 24 نیروی هوایی در سر هر کوچه 4 مامور پست می دهند که شامل سه سرباز و یک درجه دار می باشند. اما تا همین ساعت جمهوری اسلامی از ترس حمله مردم ماشین هایش را در مدرسه ها مخفی کرده است و سربازان را بدون ماشین بر خلاف سال های قبل به خیابان ها فرستاده است. اما با این وضع جرات ورود به محلات را نداشته و آتش بازی و رقص دختران و پسران در محلات قصد آرام گرفتن ندارد. در سوی دیگر شهر در میدان هفت حوض ماموران نیروی لباس شخصی به جوانی حمله ور شده اند و او را با زنجیر تحت تعرض قرار داده اند این اقدام خشم مردم را بر انگیخته و منجر به زد و خورد 15 نفر از جوانان با ماموران نیرو انتظامی شده است. تهران همچنان شعله ور است. جمهوری اسلامی دست پاچه به وحشت افتاده و قادر به کنترل محلات نیست.
همچنین خبر های رسیده حاکی از این است که در کرج غوغایی برپاست و در محلات گوهر دشت و مهرشهر ماموران انتظامی رژیم جنایتکار جرات نزدیک شدن به جوانان را ندارند.