گزارش از ترکیه
آزادی لیلا شریفی بیات و جواد صفایی از زندان ادرنه ترکیه
با تلاش شبانه روزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ترکیه

حدود 15 روز قبل یکی از پناهندگان که قبلاً کارهای حقوقی وی را نیز انجام داده بودیم جعفر رحیمی را به ما معرفی کرد. با وی در مورد مشکلاتش صحبت کردیم. در شرایط بسیار سختی به سر می برد. اعضای خانواده اش هنگام خروج قاچاقی از ترکیه دستگیر و مدت دو ماه است که در زندان ادرنه به سر می برند. ابتدا منزلی برای جعفر رحیمی تهیه کردیم و با کمک رفقای دیگر احتیاجات ابتدایی زندگی وی را تامین کردیم .
بلافاصله بخاطر شرایط حساس لیلا شریفی همسر جعفر رحیمی که هشت ماهه حامله بود با مسئول امنستی وان (ولکان) و مسئول حقوق بشر وان (جاهید) یک جلسه ی اضطراری گذاشتیم. اقدامات اولیه برای ثبت نام آن چهار نفر را شروع کردیم. توانستیم با امنستی شعبه ی ادرنه ارتباط برقرار کنیم و برای بررسی از وضعیت آن چهار نفر دو وکیل که یکی وکیل زن بود برای دیدار از وضعیت شان به زندان ادرنه فرستادیم. اطلاع رسید که وضعیت لیلا شریفی بسیار وخیم است. هماهنگ کردیم که مقداری پول و احتیاجات اولیه لیلا تامین شد و برای ارتباط مداوم نیز تلفنی در اختیار لیلا شریفی قرار دادند. همزمان با یو ان آنکارا و شعبه استانبول و وان و ادرنه اقدامان وسیعی را شروع کردیم. قول دادند که تا یک هفته دیگر آزادشان خواهند کرد که متاسفانه به قولشان عمل نکردند. با توجه به شرایط وخیم لیلا شریفی و با اصرار من مسئول وان ترکیه شخصاً حاضر شد به ادرنه رفته و مستقیماً پیگیر آزادی این چهار نفر بشود. در مورخ 9/3/2008 به ادرنه مسافرت کردند و توانستند مقدمات آزادیشان را فراهم کنند و شخصاً برگ آزادیشان را به زندان ادرنه تسلیم کرده بود. همسر لیلا شریفی و همه کسانیکه شبانه روز با نگرانی از وضعیت لیلا شریفی در وان منتظر آمدنشان بودیم. توسط پلیس مشکلی جدید پیش آمده بود. مبلغ ششصد دلار برای انتقالشان به وان از آنها پول می خواستند. بالاجبار با مشکلات بسیار فراوان توانستیم پول را تامین کنیم و ساعت شش صبح 14/3/2008 با همراهی دو مامور به وان انتقال داده شدند و بدین ترتیب حزب اتحاد کمونیسم کارگری توانست جان چهار انسان را از خطرات بسیار جدی نجات دهد. انعکاس این فعالیت ما برای این چهار پناهجو بقدری بود که بعد از این ماجرا تعداد دیگری از همین انسان ها که هر روزه با خطر مرگ برای جستجوی زندگی بهتر دست و پنجه نرم می کنند و اکنون در بند هستند از ما تقاضای کمک دارند. منعکس کردن این فعالیت ها برای ایجاد جبهه ای در مقابل سیستم هایی که پناهجویان را زیر بیشترین فشارها می گذارند مثمر ثمر خواهد شد .


با آروزی زندگی بهتر برای تمام انسان ها
و رهایی برای تمام در بند ماندگان !