در باره قرار کمیته مرکزی
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و موضع حزب حکمتيست!

كمیته مركزی حزب اتحاد كمونیسم كارگری در تاريخ ٢٥ فوریه ٢٠٠٨ قراری در جلسه وسيع دفتر سياسى به تصویب کمیته مرکزی رساند و هیات پنج نفره ای را انتخاب کرد تا موضوع اتحاد "حزب اتحاد كمونیسم كارگری" با "حزب کمونیست کارگری ایران- حكمتیست" را از لحاظ نظری، عملی و تشكیلاتی مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را به اطلاع كمیته مركزی برساند. بدنبال اين قرار بحثهائى در سطوح مختلف مطرح شد و کميته رهبرى حزب حکمتيست نیز در شماره ١٢ نشريه پرتو موضع خود را در اين زمينه طی اطلاعیه ای اعلام کرد. ما بسهم خود لازم ميدانيم ضمن تاکيد بر بررسى مستقل اين روند از جانب کمیسيون منتخب دفتر سياسى و رسيدن به تصميم نهائى در بالاترین مرجع رسمی حزب، به مهمترين نکات مطرح شده تاکنونى پاسخ دهیم.  
اما پیش از پاسخگویی به این مسائل لازم است تاکید کنیم که این حساسیت ها قبل از هر چیز نشاندهنده اهمیت و جایگاه مهم چنین اقدامی در صفوف کمونیسم کارگری است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری با درک اهمیت چنین تحولی در این پروسه گام بر میدارد. در این چهارچوب هیچ منفعتی به غیر از منافع عمومی جنبش کمونیسم کارگری، انقلاب کارگری و تحزب کمونیستی برای ما حائز اهمیت نیست. ما اهداف نازل مخالفین چنین تحولی را میشناسیم. وقعی به آن نمیگذاریم و مستحکم به راهمان ادامه میدهیم. هدف ما فائق آمدن بر این موانع و تقویت صف کمونیسم کارگری بعنوان یک جنبش سیاسی، اجتماعی و حزبی و همچنین تامین ملزومات سازماندهی اجتماعی و رهبری کمونیسم کارگری در تحولات سیاسی جامعه است. تا همینجا چشمان بسیاری به سرنوشت این پروژه خیره شده است. با نگرانی و اشتیاق میپرسند: آیا میتوانند بر موانع غلبه کنند؟ آیا میتوانند به تحزب کمونیستی قوی تری شکل دهند؟
پاسخ ما به این سئوالات مٽبت است. از نقطه نظر ما مستقل از سایه روشنها و اختلافات سیاسی و تاکتیکی میان حزب ما و حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، مستقل از دامنه و عمق اختلافات تاکتیکی، این دو حزب از یک فصل مشترک جدی و یک بنیاد فکری و عملی مشابه برخوردار هستند. این دو حزب به یک سنت واحد کمونیستی کارگری تعلق دارند. همین امر بیانگر ضرورت عینی، سیاسی و اجتماعی پیشبرد چنین پروژه ای از زاویه ماست. از این رو با درک چنین موقعیتی به مسائل مورد نظر طرفین میپردازیم. عمده این مسائل در حال حاضر عبارتند از:
اتحاد يا پيوستن؟
اولين و مهمترين سوالى که مطرح شده است مفهوم "اتحاد" و روندى که مستلزم آنست و يا "پيوستن" ما به حزب حکمتيست است. مساله ای که قبل از تصويب قرار در هيات دائر و جلسه دفتر سياسى حزب مطرح شد٬ نه اتحاد دو حزب در يک موجوديت ثالث و روندى که براى چنين امرى ضرورى است٬ بلکه پيوستن ما بعنوان يک حزب سياسى به حزب کمونیست کارگری - حکمتيست و تداوم مبارزه ما در يک حزب واحد و متحد کمونيستى کارگرى بود. ما نه خواهان حقوق ویژه هستیم و نه ورود به يک روند نازل امتيازگيرى و امتيازدهى، مذاکره و چانه زنى برسر اين نوع مقولات را در شان خود و به نفع کمونيسم و موقعيت هر دو حزب می بينيم. این استنباطات ربطی به کمونیسم کارگری و حزب اتحاد کمونیسم کارگری و حکمتیست ندارد. ما تاکید میکنیم که هدف مشترک رهبرى حزب ما٬ مستقل از اينکه هر رفيقى در تبیين خود اين اقدام را در چه چهارچوبى می بيند٬ پيوستن به حزب حکمتيست است.
ما از ابتدا براين امر واقف بوديم که حزب حکمتیست پروژه اتحاد به معنایى که ما طرح کرده ايم را در دستور خود ندارد. اصراری هم نداریم که این رفقا این پروژه را در دستور خود قرار دهند و دارا بودن تبیین های متفاوت از این مساله را نیز بی اشکال میدانیم. از نظر ما این اقدام در شرایط حاضر شکل مشخص تحقق این پروسه است. جوهر بحث ما تقويت صف تحزب کمونيسم کارگرى٬ در هر ابعادى که مقدور است٬ حول يک خط مشی مارکسى و حکمتى است. ما اصرارى نداريم همه تبیين ما را داشته باشند. و بالاخره از نظر ما اصولى ترين، سر راست ترين و سياسى ترين اقدام٬ در صورت توافق و راى پلنوم وسیع کمیته مرکزی حزب٬ در شرایط کنونی اعلام پيوستن به حزب حکمتيست و پايان فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى است.
موازین و مقررات حزبی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک سازمان انقلابی مارکسیستی است که اساس موازین و مقررات حزبی اش بر پایه اصول سازمانی حزبیت کمونیست کارگری منصور حکمت، استوار است. از نقطه نظر ما هم، انضباط محکم تشکیلاتی، پایبندی به موازین و مقررات حزبی شرط لازم ادامه کاری و پیشروی یک حزب کمونیستی است. هفمکری در تعیین هدف مشترک و همگامی در مبارزه عملی برای تحقق آن، در کنار اکید ترین انضباط در پیشبرد سیاستها و اقدامات مصوب، اصول اساسی در مناسبات داخلی حزب اتحاد کمونیسم کارگری است.
در عین حال لازم به یاد آوری است که حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک سازمان کمونیستی جدید است و تاریخ فعالیت خود را دارد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تاکنون مصوبه ای در قبال تحولات درون حزب کمونیست کارگری ایران که منجر به جدایی در این حزب شد، تصویب نکرده است. حزب ما تنها بر نقش مخرب این انشقاق، اجتناب پذیر بودن آن و ضرورت از میان برداشتن شرایطی که منجر به چنین رویداد و روند منفی ای شد، تاکید کرده است.
از این رو طرح این مساله را در چنین سطحی نامربوط میدانیم. واقعیت این است که بخش اعظم رهبری، کادرها و اعضای این حزب نقشی در تحولات آن دوره نداشته اند. بسیاری از اعضای این حزب حتی در دوره اخیر به این حزب پیوسته اند و هیچگونه نقشی در تاریخ تشکیلاتی حزب کمونیست کارگری دارا نبوده اند. بعلاوه برخی از افراد رهبری این حزب در ظرفیت فردی در مورد "دور زده" شدن پلنوم کمیته مرکزی و چگونگی برگزاری کنگره پنجم در حزب کمونیست کارگری نظر شخصی خود را اعلام کرده اند.
لازم به تاکید نیست که رهبری حزب ما مانند رفقای حکمتیست مکانی مهم برای موازین کار مشترک و اصول سازمانی حزب قائل هستند و پایبندی به این اصول را برای پیشبرد فعالیت کمونیستی حیاتی میدانند.
"تغييرات" در حزب حکمتيست
ما واقفیم که حزب حکمتيست اسناد مصوب اش را تغيير نداده است و کنگره دوم حزب اين اسناد را بعنوان يک مجموعه مجددا تصويب کرده است. اين موضوع برما پوشيده نيست. اما مایلیم تاکید کنیم که اسناد بسيار بيشترى و از جمله اسناد تا کنگره چهارم حزب کمونيست کارگرى، در هر سه حزب کماکان اسناد رسمی هستند که هنوز "تغيير" نکرده اند. اما سيماى سياسى و پراتیکی هر يک از این احزاب را لزوما این مجموعه اسناد منعکس نميکنند. بحث بر سر اسناد و سياستهاى صرف يا برسر پراتيک صرف نيست. از نظر ما روش کار٬ سياست سازمانگرى٬ کاربست متد رهبرى٬ موقعيت جديدى که به اين اعتبار کسب شده٬ تغييرات در آرايش رهبرى حزب و صراحت پيدا کردن اساسنامه و قوانين حزبى٬ و حتى سياستهاى ايندوره حزب حکمتيست مجموعه تغييراتى اند که برای ما قابل تامل و حائز اهمیت هستند. این مجموعه سیاستها بويژه بعد از کنگره دوم این حزب بازتاب خود را در پرتو تاکیدات و تصمیمات تازه این حزب منعکس کرده است.
ما به جهت گیری اجتماعی و پراتیکی حزب حکمتیست واقفیم و این تلاشها را برای جنبش مان ارزشمند میدانیم. نقطه عزيمت حرکت ما تلاش براى شکل دادن به حزبى رهبر و سازمانده در متن اعتراض ضد سرمايه دارى کارگر و دخالتگرى در اوضاع جامعه به نفع کمونيسم و آزاديخواهى و رهبری جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم است. به اين اعتبار حزب حکمتيست را داراى قابليتها و توانايی هاى ویژه ای در متحد کردن و رهبری اعتراض راديکال و آزاديخواهانه ارزيابى میکنیم و این يک منشاء اساسى نزديکى ما به حزب حکمتیست است.
انشعاب در حزب کمونیست کارگری
در مورد تبیين از انشعاب در حزب کمونیست کارگری ایران، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سند و مصوبه حزبى ندارد. اما حزب بر اشتباه بودن، اجتناب پذیر بودن اين روند و ضربات ناشى از آن و تلاش براى جبران آن، تاکید دارد. نکته اساسى اينست که جبران اين روند با بازسازى و بازگویی رویداد ها و تلاش برای اثبات حقانيت تبیين هر یک از طرفین نه تنها متحقق نمیشود، بلکه این روندی مخرب و مضر است. لازم است تاکيد کنيم که ما در پى هيچ نوع تلاش آشتى جويانه، غير سياسى و نوعى معدل گيرى از نظرات سياسى پیرامون این مساله نيستيم. اين خط سیاسی ما نبوده و بيانى منصفانه از خط ما هم نیست. ما سياست رجعت به فضای انشعاب را نداريم. باز سازی این فضا را برای جنبش مان عمیقا مضر میدانیم. سياست ما درس آموزی از اشتباهات، عبور از آن و ساختن آينده است. ما ميخواهيم گذشته را در گذشته مدفون کنيم، میخواهیم آينده را بسازيم. ما وجود تحلیل های متفاوت از انشعاب را علیرغم اختلافمان بر سر این موضوع برسميت میشناسيم.
ما تاکید میکنیم که در متن بازبينى انشعاب سال ٢٠٠٤ به این ارزیابی رسیدیم که اسنادى که در گذشته مورد جدال بودند٬ مبنای کافى براى جدائى نبودند و امروز بطريق اولى نميتوانند باشند. اشتراکات سياسى، نظرى و مشغله پيشروى جنبش کمونيسم کارگرى در ميان ما بسيار بيشتر، اساسى تر و استراتژيک تر است تا جوانب تاکتيکى يا تبیين هاى مختلف ازرویدادها. ما عميقا اعتقاد داريم که امکان همفکرى، جدل نظرى و ایجاد مکانيزمهاى لازم براى آن در يک حزب سياسى، با فرض حفظ موجوديت کل حزب و مناسبات حزبى، از ضروريات انکار ناپذير هر تئورى تحزب کمونيستى کارگرى است.
جایگاه برخی اختلافات تاکتیکی
و بالاخره بحث پيوستن ما به حزب حکمتيست علیرغم این فرض مطرح شد که ما با برخی از سياستهای مصوب حزب حکمتیست، از جمله "منشور سرنگونى" اختلاف داريم. برخی از اعضای رهبری حزب نظر خود را در این زمینه در نشریات و سمینارهای مختلف بيان کرده اند. علاوه بر این ما به ارزیابی و موضع گیری متفاوت خود و حزب حکمتیست در قبال پراتیک "فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری" واقفیم. در این زمینه نیز نظر خود را قبلا طی بیانیه هایی اعلام کرده ایم. اما امروز نه ضرورتی به طرح مجدد این اختلافات می بینیم و نه این اختلافات را مانعی اساسی برای در دستور قرار گرفتن پروژه پیوستن به حزب حکمتیست از جانب خود میدانیم. تاکید ما اينست که اين حد از اختلاف تاکتيکى نميتواند و نبايد این دو حزب را از هم جدا نگهدارد. توافقات استراتژيک ما اساسى تر و پایه ای ترند. منافع فورى جنبش کمونيسم کارگرى اساسى تر است. وجود یک حزب بزرگ و متحد مارکسيستى و انقلابى که نقطه اميد کمونیسم و کارگر است، برای ما اساسى تر است. گسترش تلاش در سازماندهى انقلاب کارگرى و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار فوری یک جمهوری سوسیالیستی، اساسى تر است.  
هدف ما تلاش برای قدرتمند کردن کمونيسم کارگرى در ايران است. ما به تلاشهای حزب حکمتیست و همچنین حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این راستا ارج میگذاریم. قطب نمای ما مصالح اساسی و تعیین کننده جنبش کمونیسم کارگری است. ما با حرکت از این مصالح تلاش ميکنيم موانع اين امر را از سر راه کنار بزنيم و همين انتظار را از کل فعالین جنبش کمونيسم کارگرى و بطور ویژه از رفقای حزب حکمتيست داريم.

 

هیات دایر دفتر سیاسی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ مارس ٢٠٠٨

مصاحبه های دیگر از یک دنیای بهتر